Ledarskap för framtiden

Framtidens organisation – Teal

Många upplever att vi har kommit till vägs ände med hur vi organiserar och leder organisationer. Oavsett om man befinner sig i de lägre hierarkierna eller är satt att leda organisationen vittnar statistiken om en växande frustration, otillfredsställelse och en känsla av meningslöshet. Med Sveriges skenande sjuktal, främst i form av psykisk ohälsa, borde vi kanske försöka se organisationer på ett helt annat sätt än vi gör idag.

Utifrån ett innovationsperspektiv behöver vi också fundera över om de organisationsstrukturer vi verkar i idag bidrar till mer innovationskraft. Kan det vara så att de traditionella strukturerna snarare begränsar innovationstakten och hur ska vi hantera det i så fall?

Går det att skapa ett kraftfullare, mänskligare och mer meningsfullt sätt att organisera oss? Kan vi hitta helt nya sätt att samarbeta?