Ledarskap för framtiden

SMD är en metod för att skapa en självorganiserande organisationsstruktur designad för de individer som den består av, styrda av organisationens Purpose.
Vi kan se delar av SMD i självstyrande arbetsgrupper, delegerade befogenheter och beslutsfattande, platta organisationer och minimering av byråkrati. Dessa begrepp är allmänt accepterade som önskvärda mål i våra organisationer. Fast SMD är mer än bara en uppsättning av ”delar" av en struktur
Det är ett grundläggande holistiskt skifte i hur vi hanterar organisationer, ledarskap och människor, grundad i senaste forskningen.

SLJ är en unik helhetsprocess, under 6 respektive 12 månader, för att tillgodose dina behov och ta bort det som står vägen för att du ska kunna göra en förflyttning och få den personliga utveckling du önskar. Under SLJ kommer våra erfarna co-creators att utmana och stimulera ditt tänkande, kännande och dina handlingar för en hållbar utveckling.
Varje process inkluderar en 2-timmars session per månad. SLJ Premium som omfattar 12 månader innehåller även en uppföljning efter 3 månader.