Your Mindset Transformation

begins right here.

SMD™ är en metod för att skapa en självorganiserande organisationsstruktur designad för de individer som den består av, styrda av organisationens Purpose. Vi kan se delar av SMD™ i självstyrande arbetsgrupper, delegerade befogenheter och beslutsfattande, platta organisationer och minimering av byråkrati. Dessa begrepp är allmänt accepterade som önskvärda mål i våra organisationer. Fast SMD är mer än bara en uppsättning av ”delar" av en struktur. Det är ett grundläggande holistiskt skifte i hur vi hanterar organisationer, ledarskap och människor, grundad i senaste forskningen.

Purpose is the Touch ID to the Heart.

För alla organisationer som försöker förbättra sig, uppnå bättre resultat eller öka engagemanget, finns det en grundläggande fråga att ställa: Vad är ert syfte? Eller som Simon Sinek uttrycker sig: "Start with Why!" Organisationens Purpose blir koden för att connecta med medarbetarnas hjärta, vilket är nyckeln till drivkraft och känsla av mening. Alla analyser är entydiga - engagemang har en mycket tydlig koppling till både lönsamhet och tillväxt. Under två dagar kommer våra co-creators, med deras gedigna erfarenhet, att ta med er bort från huvudet ner till hjärtat, till en plats där ni kan hitta ert purpose. Under våra create-shop är även lokalerna anpassade till detta, allt för att ge er bästa förutsättningar för att hitta kärnan i er verksamhet.
Self Leadership Journey, SLJ™ är en unik individuell helhetsprocess, under 6 respektive 12 månader, för att tillgodose dina behov och ta bort det som står vägen för att du ska kunna göra en förflyttning och få den personliga utveckling du önskar. Under SLJ kommer våra erfarna co-creators att utmana och stimulera ditt tänkande, kännande och dina handlingar för en hållbar utveckling. Varje process inkluderar en 2-timmars session per månad. SLJ Premium som omfattar 12 månader innehåller även en uppföljning efter 3 månader.

Creativity will blow your limits away.

Som Albert Einstein sa: "Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions". Framtidsforskare förutspår att kreativitet är den enskillt mest värdefulla egenskapen i framtiden. Då skulle det väl vara bra om vi började träna på det, eller hur? Kreativitetsövningar öppnar upp för nya perspektiv - för det är den mänskliga hjärnan som är orsaken till innovation oavsett om vi pratar om ny teknik, nya affärsmodeller eller produkter. Det är genom att arbeta med orsaken som vi kan få hävstång på symptomen. Under våra skräddarsydda create-shops kommer vi inte låta dig stanna i din komfortzon. Under våra create-shops tränar du hjärnan i att bygga nya kopplingar, tänka helt fritt, upptäcka möjligheter och se saker ur nya vinklar. Vi kommer även ge dig praktiska tips på hur du kan träna och bibehålla din kreativitet framöver.