Your Leadership Transformation

begins right here.

För alla organisationer som försöker förbättra sig, uppnå bättre resultat eller öka engagemanget, finns det en grundläggande fråga att ställa: Vad är ert syfte? Eller som Simon Sinek uttrycker sig: "Start with Why!" Organisationens Purpose blir koden för att connecta med medarbetarnas hjärta, vilket är nyckeln till drivkraft och känsla av mening. Alla analyser är entydiga - engagemang har en mycket tydlig koppling till både lönsamhet och tillväxt. Vi har skapat en process för att hjälpa dig som individ eller ert företag att utveckla sitt syfte. Läs gärna mer här: Isoul.co
Self Leadership Journey, SLJ™ är en unik individuell helhetsprocess, under 6 respektive 12 månader, för att tillgodose dina behov och ta bort det som står vägen för att du ska kunna göra en förflyttning och få den personliga utveckling du önskar. Under SLJ kommer våra erfarna co-creators att utmana och stimulera ditt tänkande, kännande och dina handlingar för en hållbar utveckling. Varje process inkluderar en 2-timmars session per månad. SLJ Premium som omfattar 12 månader innehåller även en uppföljning efter 3 månader.
SMD™ är en metod för att skapa en självorganiserande organisationsstruktur designad för de individer som den består av, styrda av organisationens Purpose. Vi kan se delar av SMD™ i självstyrande arbetsgrupper, delegerade befogenheter och beslutsfattande, platta organisationer och minimering av byråkrati. Dessa begrepp är allmänt accepterade som önskvärda mål i våra organisationer. Fast SMD är mer än bara en uppsättning av ”delar" av en struktur. Det är ett grundläggande holistiskt skifte i hur vi hanterar organisationer, ledarskap och människor, grundad i senaste forskningen.