Vad vi gör

Leading Business transformerar människor och organisationer in i framtiden genom att skräddarsy hållbara lösningar utefter dina förutsättningar. Detta gör vi utifrån två perspektiv – Organisation och Människa.

Self Management Design – SMD

SMD är en metod för att skapa en självorganiserande organisationsstruktur designad för de individer som den består av, styrda av organisationens Purpose.
Vi kan se delar av SMD i självstyrande arbetsgrupper, delegerade befogenheter och beslutsfattande, platta organisationer och minimering av byråkrati. Dessa begrepp är allmänt accepterade som önskvärda mål i våra organisationer. Fast SMD är mer än bara en uppsättning av ”delar” av en struktur
Det är ett grundläggande holistiskt skifte i hur vi hanterar organisationer, ledarskap och människor, grundad i senaste forskningen.

Self Leaderhip Journey – SLJ

SLJ är en unik helhetsprocess, under 6 respektive 12 månader, för att tillgodose dina behov och ta bort det som står vägen för att du ska kunna göra en förflyttning och få den personliga utveckling du önskar. Under SLJ kommer våra erfarna co-creators att utmana och stimulera ditt tänkande, kännande och dina handlingar för en hållbar utveckling.
Varje process inkluderar en 2-timmars session per månad. SLJ Premium som omfattar 12 månader innehåller även en uppföljning efter 3 månader.

Ledningsgrupper

Vi hjälper ledningsgrupper att blir effektivare. Vårt arbete med ledningsgrupper och andra arbetsgrupper utgår från gruppdynamiska metoder med fokus på utveckling av gruppen. Genom analys och stöd bidrar vi till att öka förståelse, samverkan och effektivitet i ledningsgruppens arbete.

Framför allt är vi övertygade om att kraften i samarbetet mellan människor är en förutsättning för att nå mål och visioner!

Ledarskap

Upplever du som ledare att förändringen går snabbare och snabbare? Leder du ett team och behöver utveckla medarbetarnas engagemang?

Förändringstakten har bara ökat under de senaste åren. Chefer och deras organisationer förväntas konstant anpassa och förändra sig på nytt. Framtidens organisation kommer att se helt annorlunda ut än i dag. För oss som chefer och ledare handlar det om att ha rätt verktygslåda för att kunna hantera de nya utmaningarna.

Vi stödjer även i förändringsledning med målet att motivera medarbetarna att aktivt delta i förändringen. Vi simulerar förändringsprocesser och skapar möjlighet att träna ledning i olika situationer.

Organisation

Vi utvecklar organisation och medarbetarskap genom värdebaserat förändringsarbete. Organisationer som fokuserar på aktivt medarbetarskap klarar innovation, utveckling, digitalisering och förändring bättre.