Testa om du är en attraktiv arbetsgivare!

Gör testet, det tar bara 5 minuter att genomföra. Du får personlig återkoppling på resultatet.

Du får svara på ett antal frågor kring vad som skapar engagemang och attraktion som arbetsgivare. Du får sedan ett resultat som du kan använda som beslutsunderlag för vidare utveckling av er organisation.

Jag vill göra testet!
För alla organisationer som vill utvecklas, uppnå bättre resultat eller öka engagemanget, finns det en grundläggande fråga att ställa: Vad är ert syfte? Eller som Simon Sinek uttrycker sig: "Start with Why!" Organisationens Purpose blir nyckeln till att få kopplingen till medarbetarnas hjärta, vilket är nyckeln till självförverkligande och känsla av mening. Alla analyser är entydiga - självförverkligande har en mycket tydlig koppling till både lönsamhet och tillväxt. Med hjälp av en strukturerad process stödjer jag dig som individ eller ert företag att utveckla sitt syfte. Läs gärna mer här: Purpose Experience

Jag vill veta mer!

Jag inbjuder dig att utforska framtidens organisation och ledarskap med mig ​​och upptäck vad du kan göra för att börja er transformationsresa.

Jag brinner för att skapa, genomföra och stödja transformationsresor för verksamheter som vill växa och skapa framtidens organisationer. Dessa resor kan innehålla flera komponenter; utvärdering, utvecklingsprocesser, coachning och workshops.

Min erfarenhet är att det mest effektiva sättet för att börja en utvecklingsresa är att hjälpa ledningen att förstå organisationens nuläge och utforma en skräddarsydd utvecklingsresa tillsammans med dem. En organisationsanalys ger dig tydliga och genomförbara förslag på en utvecklingsresa anpassad för just ditt företag.

Läs mer här: Organisationsutveckling

Jag vill veta mer!

Purpose Explorer – Hitta din inre ledare

Att hitta sitt personliga syfte, att få en djupare förståelse för vad som gör mig lycklig och hur jag kan bli mitt bästa jag är oerhört viktigt för oss som människor. När du har ett tydligt syfte så har du en referenspunkt för allt du gör framöver. Du kommer att kunna göra mer tydliga val för ditt företag, din karriär och ditt liv. Du kommer att kunna inspirera andra genom att vara en mer autentisk ledare. Som ledare behöver du börja med att lära känna dig själv på ett djupare plan. Om du inte kan leda dig själv så hur ska du kunna leda andra?

Många av oss känner att ledarrollen är komplex, den innebär många utmaningar och är ofta väldigt ensam. För att behålla motivation och handlingskraft kan man ibland behöva en utomstående samtalspartner som kan bidra med nya perspektiv och förhållningssätt.

Läs gärna mer här: Purpose Explorer

Jag vill veta mer!
0