Öka engagemanget på er arbetsplats!

Testet(tar 5 min) visar ditt företags engagemang och i vilken grad verksamheten har ett gemensamt syfte. Resultatet visar era styrkor och potential att förbättras. Du får ett beslutsunderlag för resan till att bli en attraktiv och lönsam arbetsgivare. Lycka till

Jag vill göra testet!
Syftesdrivna organisationer skapar engagemang För alla organisationer som vill utvecklas, uppnå bättre resultat eller öka engagemanget, finns det en grundläggande fråga att ställa: Vad är ert syfte? Eller som Simon Sinek uttrycker sig: "Start with Why!" Organisationens Purpose blir nyckeln till att få kopplingen till medarbetarnas hjärta, vilket är nyckeln till självförverkligande och känsla av mening. Alla analyser är entydiga - självförverkligande har en mycket tydlig koppling till både lönsamhet och tillväxt. Med hjälp av en strukturerad process stödjer jag dig som individ eller ert företag att utveckla sitt syfte.

Läs gärna mer här: Purpose Expedition

Beställ här
Resan fortsätter efter att ha definierat syftet för organisationen. Ni börjar nu att agera utifrån ert syfte. Då behöver ni utveckla en kultur som stöder ert syfte. Ni utvecklar ett syftesdrivet ledarskap som bygger på en coachande ledarstil. Alla i verksamheten får en gemensam ”verktygslåda” för att kunna kommunicera, ge feedback och tillsammans skapa team som kan samverka på ett optimalt sätt.

Läs mer här: Purpose Journey

Beställ här
Ni är på god väg att skapa en självstyrande organisation. Sista etappen inleder ni med att uppdatera era interna strukturer och processer så att de blir bättre anpassade för den dynamiska organisation ni är på väg att skapa.

Ni etablerar mötesforum och strukturer som bättre möter de behov av information och delaktighet som kan finnas i organisationen.

Läs mer här: Purpose performance

Beställ här

Purpose Explorer – Hitta din inre ledare

Att hitta sitt personliga syfte, att få en djupare förståelse för vad som gör mig lycklig och hur jag kan bli mitt bästa jag är oerhört viktigt för oss som människor. Och när du har ett tydligt syfte så har du en referenspunkt för allt du gör framöver. Du kommer att kunna göra mer tydliga val för ditt företag, din karriär och ditt liv. Du kommer att kunna inspirera andra genom att vara en mer autentisk ledare. Men som ledare behöver du börja med att lära känna dig själv på ett djupare plan. Om du inte kan leda dig själv så hur ska du kunna leda andra?

Många av oss känner att ledarrollen är komplex, den innebär många utmaningar och är ofta väldigt ensam. För att behålla motivation och handlingskraft kan man ibland behöva en utomstående samtalspartner som kan bidra med nya perspektiv och förhållningssätt.

Läs gärna mer här: Purpose Explorer

Jag vill veta mer!
0