Your Leadership Transformation

begins right here!

Jorden från ovan

Många upplever att vi har kommit till vägs ände med hur vi organiserar och leder organisationer. Oavsett om man befinner sig i de lägre hierarkierna eller är satt att leda organisationen vittnar statistiken om en växande frustration, otillfredsställelse och en känsla av meningslöshet. Vi ser att det finns en stor potential i organisationer som inte får blomma ut på grund av stress, hierarkier och stelbenthet. Ett stort problem i näringslivet både här i Sverige och globalt är att engagemanget på arbetsplatserna har sjunkit kraftigt och det är idag endast cirka 30% av personalen som känner sig engagerade på sina jobb i dag. Vilken potential som vi försitter genom att inte fokusera på engagemangsfrågorna! Går det att skapa ett kraftfullare, mänskligare och mer meningsfullt sätt att organisera oss? Kan vi hitta helt nya sätt att samarbeta?

För alla organisationer som försöker förbättra sig, uppnå bättre resultat eller öka engagemanget, finns det en grundläggande fråga att ställa: Vad är ert syfte? Eller som Simon Sinek uttrycker sig: ”Start with Why!” Organisationens Purpose blir koden för att connecta med medarbetarnas hjärta, vilket är nyckeln till drivkraft och känsla av mening. Alla analyser är entydiga – engagemang har en mycket tydlig koppling till både lönsamhet och tillväxt. Vi har skapat en process för att hjälpa dig som individ eller ert företag att utveckla sitt syfte. Läs gärna mer här: Isoul.co

Purpose
Fisk stor

SMD™ är en metod för att skapa en självorganiserande organisationsstruktur designad för de individer som den består av, styrda av organisationens Purpose. Vi kan se delar av SMD™ i självstyrande arbetsgrupper, delegerade befogenheter och beslutsfattande, platta organisationer och minimering av byråkrati. Dessa begrepp är allmänt accepterade som önskvärda mål i våra organisationer. Fast SMD är mer än bara en uppsättning av ”delar” av en struktur. Det är ett grundläggande holistiskt skifte i hur vi hanterar organisationer, ledarskap och människor, grundad i senaste forskningen.

Som Albert Einstein sa: ”Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions”. Framtidsforskare förutspår att kreativitet är den enskillt mest värdefulla egenskapen i framtiden. Då skulle det väl vara bra om vi började träna på det, eller hur? Kreativitetsövningar öppnar upp för nya perspektiv – för det är den mänskliga hjärnan som är orsaken till innovation oavsett om vi pratar om ny teknik, nya affärsmodeller eller produkter. Det är genom att arbeta med orsaken som vi kan få hävstång på symptomen. Under våra skräddarsydda create-shops kommer vi inte låta dig stanna i din komfortzon. Under våra create-shops tränar du hjärnan i att bygga nya kopplingar, tänka helt fritt, upptäcka möjligheter och se saker ur nya vinklar. Vi kommer även ge dig praktiska tips på hur du kan träna och bibehålla din kreativitet framöver.

Creativity