En kulturell due diligence betalar sig alltid

En kulturell due diligence (CDD) är en diagnos över hur väl två kulturer stämmer överens – eller inte gör det. Med hjälp av diagnosen går det att identifiera var kulturkrockar riskerar att uppstå [...]

Ny forskning kring GDQ

Christian Jacobsson, forskare på Göteborgs universitet och delägare i GDQ Associates, har redovisat ytterligare forskningsresultat kring användandet av GDQ (Group Development Questionnaire) och [...]

Och vad är kultur egentligen?

Kultur är inte så mycket vad folk gör, vilka uppgifter de utför, som på vilket sätt de utför sina uppgifter. Kultur refererar först och främst till en uppsättning beteendemönster som vi tenderar [...]

Hur hantera konstant förändring?

Organisera er som laboratier och inte som fabriker för att hantera konstant förändring! Vårt traditionella sätt att strukturera våra företag med processer, linjärt tänkande och styrande fungerar [...]