Vikten av att samarbeta….

Efter ett par inspirerande seminarier kring grupputveckling och trender inom området. Här är några reflektioner….. Dels är det tydligt att fokus börjar skifta från individuell coaching till att [...]

Psykosocial arbetsmiljö sämre än någonsin

Så läser vi det igen… Denna gång i ett pressmeddelande från Unionen som har genomfört en arbetsplatsundersökning i svenska företag och resultatet är alarmerande. Sjukskrivningstalen ökar och mest [...]