Vad är syftet i ditt företag?

Om du skulle fråga någon av era medarbetare vad företagets syfte är, vad skulle du få för svar? Förhoppningsvis skulle medarbetarna berätta om sin tolkning av syftet och du får ungefär samma bild [...]

Är stora organisationer på utdöende?

Självstyre, holokrati, teal, team, cirklar. Termer, teorier och idéer är många, liksom dem som prövar. Och de nya sätten att organisera har någonting gemensamt – någon form av självstyre. Är de [...]