Ledningsgrupp, Strategi

Har ni koll på era strategier?

Har ni identifierat de viktigaste faktorerna som kommer att påverka företagets framtid och skapat en plan för att hantera dessa faktorer på bästa möjliga sätt?

En viktig del av att arbeta med strategier är att ha en tydlig förståelse för företagets konkurrensfördelar och svagheter, och att använda denna kunskap för att fatta välgrundade beslut. Det innebär att man måste ha ett brett långsiktigt perspektiv på marknaden och branschen, och att man måste vara villig att ta risker och testa nya idéer. Vi benämner detta för strategiskt mod och framsyn. Något som det är väldigt viktigt för en ledningsgrupp att arbeta med nu!

Det kan vara svårt att arbeta med strategier när det finns dagliga operativa frågor som måste hanteras. Många gånger är det lättare att arbeta med de operativa frågorna för de kanske man kan lösa relativt enkelt och det är också ett bra sätt att visa handlingskraft för organisationen. Men, det är viktigt att ledningsgruppen ser till att de operativa frågorna delegeras på ett effektivt sätt så att ledningsgruppen kan fokusera på att utveckla och arbeta med att förverkliga företagets strategier.

Det är också viktigt att vi är flexibla och anpassningsbara även vad gäller våra strategier när det behövs. Jag anser att vi behöver jobba med strategier med ett agilt perspektiv. Det klassiska sättet där vi uppdaterar våra strategier en gång per år håller inte i den volatila värld vi lever i. Vi behöver revidera våra strategier varje kvartal, för att vara säkra på att de är uppdaterade och aktuella. Diskutera dem på ledningsgruppsmötena och gör en analys av deras största påverkan på verksamheten just nu.

Det handlar inte bara om att utveckla en plan för att nå företagets mål, utan också om att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation. Att ha modet att testa nya idéer och att vara öppen för förändringar, ta bort skygglapparna. Då kan vi bidra till att företaget förblir konkurrenskraftigt i en ständigt föränderlig bransch. Men, för att kunna göra detta så måste vi, som sagts tidigare, ha en spaning ut i omvärlden. Vad händer där ute som kan påverkar vår verksamhet och vårt erbjudande? Hur kan det komma att påverka oss? Hur kan vi omvandla det till frågor att arbeta med i vår organisation?

Frågor som är viktiga att diskutera i ledningsgruppen för att säkerställa företagets framgång på lång sikt. Det kräver mod, ledarskap och en förmåga att se bortom de dagliga operativa frågorna.

Genom att skapa en tydlig vision och syfte för ert företag och att arbeta aktivt med era strategier kan ni säkerställa att företaget är väl förberett för framtiden och kan ta sig an nya utmaningar på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Hur arbetar ni med era strategier i er ledningsgrupp?


#purposeimpact #leadingbusiness #värderingar #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #värdegrund #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation

Read More
Företagskultur, Organisation, Värderingar

Bygg starka värderingar som stöd i omvälvande tider

Vi lever i en tid av stora kriser och osäkerhet, det finns nog ingen som ifrågasätter det i dag. Under djupa lågkonjunkturer kan det vara lätt att tappa bort sitt syfte, vision och inte minst sin företagskultur i jakten på att överleva. Men jag vill snarare säga att det är just i dessa tider som dessa frågor är viktigare för organisationer än någonsin.

En stark värdegrund är en del av grunden för en framgångsrik organisation. Det är vad som ger ditt företag en själ och en identitet. Det är vad som får dina anställda att känna en stark känsla av gemenskap och syfte. Och det är vad som hjälper dig att fatta beslut som är i linje med dina värderingar, även när det är svårt.

När det gäller att navigera i en djup lågkonjunktur är det lätt att tappa sitt vanliga fokus och börja göra saker som går emot sina värderingar. Allt för att överleva… Men värderingarna, tillsammans med ert syfte och vision, kan snarare hjälpa er att navigera i stormen.  Plattformen av syfte, vision och värderingar är vad som hjälper dig att fatta de rätta besluten, även om de är svåra och obekväma. Om denna plattform är förankrad hos alla medarbetare så kan det skapas en stark kraft och vilja av att vi klarar detta tillsammans!

En stark värdegrund hjälper också till att bygga förtroende och lojalitet från dina kunder och partners. I tider av ekonomisk osäkerhet söker människor stabilitet och trygghet. Genom att visa upp en tydlig och konsekvent värdegrund kan du skapa en stark relation med dina kunder och partners som kan hålla över lång tid.

Så, vad kan du göra för att stärka din värdegrund i en djup lågkonjunktur?

För det första, ta er tid att diskutera era värderingar med varandra och sätt fokus på vad som är viktigt för ert företag. För det andra, se till att era värderingar får genomslag i allt ni gör. Och för det tredje, håll fast vid era värderingar även när det är svårt och obekvämt.

Tillsammans kan vi bygga starka och hållbara företag som är grundade i en stark värdegrund. Låt oss visa världen att vi är starkare än någonsin, även när vi står inför tuffa utmaningar!

#purposeimpact #leadingbusiness #värderingar #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #värdegrund #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation 

Read More
Syfte

Do you ever feel like your work lacks meaning?


Like you're just going through the motions, and there's no real purpose behind what you're doing? If you have, then you understand the importance of having a clear organizational purpose and vision.

Organizational purpose and vision are not just buzzwords. They are essential for creating a sense of direction and meaning in the work we do. When we work for a company with a purpose that resonates with us, we feel like we're part of something bigger than ourselves. We're not just showing up for a paycheck; we're working towards a shared goal that we believe in.

And that sense of purpose is not just important for us as individuals. It's critical for the success of the organization as a whole. When we're motivated and feel like our work has meaning, we're more productive, creative, and innovative. We're more likely to stay with the company long-term, helping to build a strong, stable foundation for future success.

I know from personal experience how important organizational purpose and vision can be. When I worked for a company that lacked a clear sense of direction, I felt lost and unfulfilled. I didn't know why I was doing what I was doing, and it made it hard to stay motivated.

But when I now work in my own company with a strong purpose and vision, it is like a breath of fresh air. I feel like I am working towards something important, and it gives me a renewed sense of purpose in my work. And that feeling of motivation and meaning translated into better performance, both for me personally and for the company as a whole.

So if you're feeling like your work lacks meaning, take a look at the purpose and vision of your organization. If they're not clear or don't resonate with you, it might be time to start looking for a company that does. Because when you work for a company with a strong purpose and vision, you're not just working for a paycheck.

 You're working towards something meaningful and important, and that's a powerful motivator.


#purposeimpact #leadingbusiness #leadership #purpose #engagement #meaningfulness #organization #teal #purpose #purposedrivenleadership #purposedrivenorganisation

Read More
Ledarskap, Ledningsgrupp

It´s not just about the bottom line!

As a business leader, you need to be able to articulate the WHY behind what your company does. If you can't explain why your company exists, or if you can´t relate to the purpose yourself, then employees will have a hard time understanding and relating to the purpose of their jobs.

Purpose-driven companies are more successful than companies without a clear purpose because they have a common vision of what they stand for and why they exist.

It's not just about the bottom line.

Employees who feel like they're making a difference in the world are more engaged and productive, which leads to better business results. Employees who are engaged drive better business results than disengaged employees.

Engaged employees are more productive. They're more likely to stay with the company, recommend it to others, and be less likely to leave.

Research shows that an engaged workforce is more productive, by 13% on average, compared to an unengaged one. That's because engaged workers are more motivated, they work harder and smarter, they have higher morale and they provide better customer service - all of which leads directly or indirectly back into your bottom line!

The data supports this idea, too: In an earlier study, researchers found that employees who believe their jobs have meaning--and thus, have higher levels of purpose--are more likely to be satisfied with their company and less likely to leave it for another job.

What does it look like in your business?

#purposeimpact #leadingbusiness #leadership #purpose #engagement #meaningfulness #organization #teal #purpose #purposedrivenleadership #purposedrivenorganisation 

Read More
Förändring, Företagskultur

Changing old patterns take time


My advice? 
Let it!
 
Many times, old structures and hierarchies are in the way of true change. You know that change that not only boosts engagement amongst employees and build culture, but also the kind of change that is necessary for the survival of your business. 
 
Old patterns and obstacles often stand in the way and because of this many organizations never reach across the finish line.
The consequences?
The implementation of change won’t pan out the way you intend and instead, the organization loses continuity, efficiency, engagement and slowly but steadily, goes back to those old patterns. 
 
Is your organization prepared for the speed of change and innovation that is necessary for its survival? If no – it’s time to put this topic on your agenda. If yes –
Good on you!

Read More
Syfte

Vilken härlig läsning!

Vilken härlig julklapp!

Sitter och läser Sodexos rapport "Det flexibla och individualiserade arbetslivet 2030 utopi eller dystopi".

Då ser jag att en av de 5 trender som Sodexo ser kommer att påverka framtidens arbetsliv handlar om syftes- och värderingsdrivna företag!

"För att medarbetarna ska känna att arbetet är meningsfullt är det också centralt att företaget har ett högre syfte än att dra in pengar till verksamheten. Samma undersökning visar att var femte svensk anser att ett tydligt syfte är det som lockar mest med ett jobberbjudande"

Jag blir så glad över att denna trend även har kommit hit till Sverige nu!

Några som driver denna trend är den yngre generationen som kommer in i arbetslivet.
"Att arbetslivet blir mer syftes- och värderingsdrivet blir extra tydligt om vi tittar på vad generation Z, människor födda från mitten på 1990-talet och framåt, värderar hos en arbetsgivare. Dagens unga är den mest samhällsengagerade generationen sedan sent 1960-tal, och anser att en av de viktigaste faktorerna för val av arbetsgivare är att de bidrar till samhällsnyttan. "

#purpose #purposedriven #organisation #ledarskap #syfte #värderingar

Read More
Organisation

Challenge Your Assumptions: It’s Time to Think Again!!

Are you the CEO that still believes working with the organizational purpose is wasting valuable time and stealing focus from the important stuff that actually generates profit?
 
Think again!
Working strategically and practically with purpose can rather increase profitability in a more sustainable and long-term way.
 
Purpose creates customer focus, committed employees and an inclusive culture – your organization develop superpowers! 
 
Employees' potential and abilities are better revealed and utilized
Customer focus is increasing because it is becoming clearer what kind of impression, we as a company want to make on our surroundings
Our services and products will develop and improve in order to be aligned with our purpose 
 
All this contributes to creating an attractive and inclusive organization on all levels. You are now on the path to long-term sustainability and increased profitability!


#leadingbusiness #management #purposedriven #purpose #purposefulleadership #ceoleadership #syfte #syftesdrivet #leadershipdevelopment #leadership 
#busniessdevelopment

Read More
Organisation

5. Position and Communication

Let’s wrap this week up with the final part of this series of the 5Ps – a framework on how to embed purpose in organizations.

We have talked about Portfolio Strategy, People and Culture, Processes and Systems, Performance Metrics and today, I will dive deeper into last and fifth P; Position and Communication.

When you’ve come this far in embedding your purpose, don’t forget to bring it out to the public.

My best advice is to stay true to your purpose and don’t fall into the Purpose Washing-trap. Fake or untrue expressions about purpose will be recognized as inauthenticity by the public. This will only harm your brand.

So, let the communication be aligned with your true purpose and let your purpose be aligned with the true you (the organization) – anything else will be ‘called bullshit’.

When purpose is embedded throughout the organization, your company’s position and communication becomes a natural extension of your core business - purpose so beautifully eliminates the gap between ‘the walk’ and ‘the talk’.


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management

Read More
Företagskultur, Organisation

4. Performance Metrics

We are almost through this week’s series where I dive deeper in the 5Ps – a system for embedding purpose in your organization.

Performance Metrics is our fourth P.

Purpose communicates what your company is and aspires to be and therefore the Purpose Metrics should not only cover day-to-day operations but also management decisions as well as transformation initiatives.

Truth is, what you seek to manage should also be measured – not one time, not occasionally but on a regular basis.

Same goes with purpose. 
My recommendation is that you identify the key performance indicators that are tied to the organizational purpose and then, you track them over time. 
This will not only act as an incentive for putting purpose on the daily agenda but will also help you to see your progress and if you’re on the right track.

Invite your employees and stakeholders to take part of the progress along the way. This reinforces purpose and builds momentum for more engagement amongst your employees.

Did you miss the first part of this series? Check out the latest blog posts and you can read about the 1st, 2nd and 3rd P.


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management

Read More
Organisation

3. Processes and Systems

it is time to dive a little deeper in the 3rd P.
Processes and Systems.
 
Processes and systems look at the “how” of your business model: the operational initiatives, incentives and management tools your firm relies upon to create value. 
 
When embedding purpose in your organizations processes and systems, it is vital to look beyond your four walls.  
 
Look at your supply chain.
Are your choice of suppliers aligned with your purpose? Be brave enough to set some reasonable demands or be open to look for new suppliers that serves both you and your purpose. 
 
Regardless of industry, most companies can embed best practices in many areas of their organization; from kitchen composting and office supplies to approving and supporting employees to fulfill a dream or work from abroad for a period of time.

 
By embedding purpose throughout your supply chain you create this ripple effect where more organizations are being nudged into doing the same – together creating a more fulfilling work environment. 
 
Have you missed the two first posts I did about the 5Ps, you can find them in the blog posts below.

#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management
#5Ps

Read More