Något är på väg att hända i näringslivet!

Något är på väg att hända i det amerikanska näringslivet! För första gången har Business Roundtable i USA uppdaterat sina principer för vad ett företags roll i samhället innebär.  Skillnaden nu [...]

PURPOSE EXPLORER – coaching

I coachningen utvecklar vi ditt personliga syfte, ditt eget purpose. Att hitta sitt personliga syfte, att få en djupare förståelse för vad som gör mig lycklig och hur jag kan bli mitt bästa jag [...]

0