I min förra artikel så berättade jag om utmaningar för att bygga


Under 2021 har jag genomfört drygt 100 intervjuer med vd:ar i mindre


Det är så svårt att hitta orden för att skriva något i


Vad skulle du säga om jag föreslog att ni skulle involvera fler


Vi tenderar att glömma bort hur viktigt det är med kontinuitet i


I mitt förra inlägg reflekterade jag kring vikten av att förankra era


Ett högre syfte i en organisation handlar inte bara om lönsamhet eller


I går hade jag ett väldigt inspirerande samtal med en företagsledare kring


Studier visar att svenska företag inte lyckas förverkliga mer än 1-3 av


I en värld med stora utmaningar är syftet viktigare än någonsin. ”Varför