Jag läser en intressant artikel från BCG om vikten av att skapa


Människor längtar efter syfte och vi är meningssökande varelser. Därför kämpar tyvärr


Vad är ditt företags främsta anledning till att existera? Var kan ni


Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för


Tillitsbaserad styrning i praktiken i en extrem kris…. Går det? Jag hade


Hur stor är din sweet spot?Hur känns det att kanske börja åka


Leda på distans i en syftesdriven organisation Många av principerna som används


Intuition – något du vågar lita på? Jag hoppas att du gör


Det är viktigt att skapa sig tid för reflektion i kristider! Kris


För första gången har Business Roundtable i USA uppdaterat sina principer för