Jag tror att många nu har det tufft och känner att livet


den saknade pusselbiten

Ert syfte skapar meningsfullhet och är en viktig pusselbit för att göra


Du brukade älska ditt jobb, men något har förändrats. Du har förändrats.


Självstyre, holocracy, teal, cirklar…. Termer, teorier och idéer är många, liksom dem


Jag läser en intressant artikel från BCG om vikten av att skapa


Människor längtar efter syfte och vi är meningssökande varelser. Därför kämpar tyvärr


Vad är ditt företags främsta anledning till att existera? Var kan ni


Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för


Tillitsbaserad styrning i praktiken i en extrem kris…. Går det? Jag hade


Hur stor är din sweet spot?Hur känns det att kanske börja åka