Tillitsbaserad styrning i praktiken i en extrem kris.... Går det? Jag hade i dag ett samtal med en kollega om
Hur stor är din sweet spot? Hur känns det att komma in på kontoret en gråmulen måndagmorgon i november? Kanske
Leda på distans i en syftesdriven organisation Många av principerna som används i syftesdrivna organisationer passar väldigt bra för att
Intuition - något du vågar lita på? Jag hoppas att du gör det! Hur ofta reflekterar du över vad som
Det är viktigt att skapa sig tid för reflektion i kristider, kris är något vi i Sverige har varit förskonade
Något är på väg att hända i det amerikanska näringslivet! För första gången har Business Roundtable i USA uppdaterat sina
Reinventing organizations - en introduktion Del 2 Vad är fördelen med en självstyrande organisation? Några positiva effekter av självstyre: -
Reinventing organizations – en introduktion Upplever ni utmaningar med?: Svårigheter i ledarskapet Behov av högre innovationskraft Bristande engagemang Snabba förändringar
Vad är det för flum att börja prata om helhet?` Helhet, som är en princip för att utveckla Teal-organisationer, kan
0
Share This