Jag läser en intressant artikel från BCG om vikten av att skapa en modell för företag som vill bidra till
Människor längtar efter syfte och vi är meningssökande varelser. Därför kämpar tyvärr många av oss med att hitta meningsfullhet på
Purpose riktning
Vad är ditt företags främsta anledning till att existera? Var kan ni ha en unik, positiv inverkan på samhället? Nu
Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. En forskningsstudie har visat att om människor upplever en
Tillitsbaserad styrning i praktiken i en extrem kris.... Går det? Jag hade i dag ett samtal med en kollega om
Hur stor är din sweet spot? Hur känns det att kanske börja åka in till kontoret igen till hösten? Att
Leda på distans i en syftesdriven organisation Många av principerna som används i syftesdrivna organisationer passar väldigt bra för att
Intuition - något du vågar lita på? Jag hoppas att du gör det! Hur ofta reflekterar du över vad som
Det är viktigt att skapa sig tid för reflektion i kristider, kris är något vi i Sverige har varit förskonade
0
Share This