Reinventing organizations - en introduktion Del 2 Vad är fördelen med en självstyrande organisation? Några positiva effekter av självstyre: -
Reinventing organizations – en introduktion Upplever ni utmaningar med?: Svårigheter i ledarskapet Behov av högre innovationskraft Bristande engagemang Snabba förändringar
Vad är det för flum att börja prata om helhet?` Helhet, som är en princip för att utveckla Teal-organisationer, kan
Vad är syftet i ditt företag? Om du skulle fråga någon av era medarbetare denna fråga, vad skulle du få
I en föränderlig värld blir förmågan till förnyelse och innovation livsavgörande för organisationer. Den digitala utvecklingen har redan förändrat organisationers
Självstyre, holokrati, teal, team, cirklar. Termer, teorier och idéer är många, liksom dem som prövar. Och de nya sätten att
64% av svenska chefer diskuterar ständigt eller ofta organisationsfrågor i sin ledningsgrupp. Det vet vi från den enkät bland VD:ar
I några inlägg har jag beskrivit hur Grannvård, ett företag inom hemsjukvården har valt att organisera sig på ett lite
Det finns inga chefer. Teamet har hela ansvaret för planering och genomförande. Alla arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och tar ansvar
0
Share This