Case-baserat seminarium: Neuroledarskap, ett paradigmskifte i mindset & ledarskap

25 april, kl. 16-18  I  Cafe&co, Kungsbron 23, Stockholm  I  595 inkl. moms

Under en eftermiddag reder vi ut förvirringen och frustrationen kring ”skifte i mindset” och det ”nya ledarskapet”. Dina co-Creators under seminariet är Hanna Lundberg, Leading Business, och Tõive Kivikas, Vennad Invest. Seminariet riktar sig till dig som vill öka din förståelse för människor och utveckling, både av dig själv och andra – oavsett om det är som medarbetare, chef, ledare, förälder eller entreprenör.

Många pratar om ett skifte i mindset, förändrade beteenden och det nya ledarskapet, men vi lyckas inte få till det. Utmaningen kommer när vi med traditionella metoder försöker skapa förändringarna. Neuro- och kognitionsforskare har visat att vårt medvetna mind enbart styr 5 procent av vårt beteende, medan 95 procent styrs utifrån det undermedvetna. Ändå fortsätter vi att använda de traditionella metoderna, som enbart kommer åt de 5 procenten, i dagens ledar- och organisationsutveckling. Detta på grund av ren brist på kunskap! Att skylla på fel mindset eller försöka få till en utveckling utan att förstå vad det innebär är ett mycket förvirrande problem som ofta bara skapar frustration.

Under seminariet reder vi ut detta. Vi tar med dig på en case-baserad transformationsresa från verkligheten – om hur ett statligt bolag som skulle läggas ned och 1000 personer sägas upp, på två år kunde bli Sveriges tredje mest lönsamma företag, alla kategorier. Vi kommer titta på hur ledarskapet använde kraften i de 95 procenten av vårt mind som det traditionella ledarskapet inte nyttjar, varför det fungerar och hur personalen skapar värden de tidigare inte var medvetna om att kunna skapa och hur du kan nyttja kunskapen för att skapa en lönsam holistisk hållbart verksamhetskultur hos er. I seminariets pris ingår en bok om transformationsresan, till de 50 första.

Ur programmet:
→ Vad är det som skiftar och varför är de viktigt att förstå?
→ Hur fungerar och utvecklas vi människor?
→ Vad och varför skiljer sig olika generationer åt?
→ Kopplingen mellan engagemang och lönsamhet!

Var och hur kan ni påbörja er transformationsresa?

Program & Anmälan →

 

Leave a Comment

Share This