Företagskultur, Organisation

Ska vi gå på skattjakt?

Att dyka ner i en organisations kultur kan kännas som att utforska en isbergstopp, där det mesta ligger dolt under ytan. Men här är grejen: kulturen handlar inte så mycket om vad vi gör på jobbet, utan snarare om hur vi gör det.

Tänk dig att det inte bara är att kryssa av uppgifter på din to-do-lista; det är det lilla extra – ett leende, en hjälpande hand, den där extra tanken på detaljerna – som verkligen räknas.

Denna "hur"-faktor är som en osynlig tråd som binder samman allas beteenden, skapar normer och förväntningar, och gör det lite klurigt för en enskild person att vända skutan helt på egen hand. Det är som att försöka dansa tango solo – inte helt omöjligt, men definitivt utmanande!

Kulturens kärna ligger i våra värderingar. Och här blir det intressant: folk är oftast inte så peppade på att ändra sitt sätt att göra saker på, såvida de inte förstår varför det nya sättet är bättre och hur det kopplar an till det de redan värderar högt. Det är lite som att försöka övertyga någon om att byta från kaffe till te utan att förklara varför det är ett smart drag.

När det gäller stora förändringar, som en sammanslagning eller ett förvärv, kan det vara guld värt att göra lite detektivarbete först. Genom att göra en så kallad kulturell due diligence – ett fint sätt att säga "lära känna kulturen på djupet" – kan vi få en bättre förståelse för hur kulturen påverkar allt och alla.

Det är lite som att ha en karta när man ger sig ut på en skattjakt, där skatten är framgång och välmående i organisationen. Och vem älskar inte en bra skattjakt?

Read More
Företagskultur, Organisation, Värderingar

Bygg starka värderingar som stöd i omvälvande tider

Vi lever i en tid av stora kriser och osäkerhet, det finns nog ingen som ifrågasätter det i dag. Under djupa lågkonjunkturer kan det vara lätt att tappa bort sitt syfte, vision och inte minst sin företagskultur i jakten på att överleva. Men jag vill snarare säga att det är just i dessa tider som dessa frågor är viktigare för organisationer än någonsin.

En stark värdegrund är en del av grunden för en framgångsrik organisation. Det är vad som ger ditt företag en själ och en identitet. Det är vad som får dina anställda att känna en stark känsla av gemenskap och syfte. Och det är vad som hjälper dig att fatta beslut som är i linje med dina värderingar, även när det är svårt.

När det gäller att navigera i en djup lågkonjunktur är det lätt att tappa sitt vanliga fokus och börja göra saker som går emot sina värderingar. Allt för att överleva… Men värderingarna, tillsammans med ert syfte och vision, kan snarare hjälpa er att navigera i stormen.  Plattformen av syfte, vision och värderingar är vad som hjälper dig att fatta de rätta besluten, även om de är svåra och obekväma. Om denna plattform är förankrad hos alla medarbetare så kan det skapas en stark kraft och vilja av att vi klarar detta tillsammans!

En stark värdegrund hjälper också till att bygga förtroende och lojalitet från dina kunder och partners. I tider av ekonomisk osäkerhet söker människor stabilitet och trygghet. Genom att visa upp en tydlig och konsekvent värdegrund kan du skapa en stark relation med dina kunder och partners som kan hålla över lång tid.

Så, vad kan du göra för att stärka din värdegrund i en djup lågkonjunktur?

För det första, ta er tid att diskutera era värderingar med varandra och sätt fokus på vad som är viktigt för ert företag. För det andra, se till att era värderingar får genomslag i allt ni gör. Och för det tredje, håll fast vid era värderingar även när det är svårt och obekvämt.

Tillsammans kan vi bygga starka och hållbara företag som är grundade i en stark värdegrund. Låt oss visa världen att vi är starkare än någonsin, även när vi står inför tuffa utmaningar!

#purposeimpact #leadingbusiness #värderingar #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #värdegrund #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation 

Read More
Förändring, Företagskultur

Changing old patterns take time


My advice? 
Let it!
 
Many times, old structures and hierarchies are in the way of true change. You know that change that not only boosts engagement amongst employees and build culture, but also the kind of change that is necessary for the survival of your business. 
 
Old patterns and obstacles often stand in the way and because of this many organizations never reach across the finish line.
The consequences?
The implementation of change won’t pan out the way you intend and instead, the organization loses continuity, efficiency, engagement and slowly but steadily, goes back to those old patterns. 
 
Is your organization prepared for the speed of change and innovation that is necessary for its survival? If no – it’s time to put this topic on your agenda. If yes –
Good on you!

Read More
Företagskultur, Organisation

4. Performance Metrics

We are almost through this week’s series where I dive deeper in the 5Ps – a system for embedding purpose in your organization.

Performance Metrics is our fourth P.

Purpose communicates what your company is and aspires to be and therefore the Purpose Metrics should not only cover day-to-day operations but also management decisions as well as transformation initiatives.

Truth is, what you seek to manage should also be measured – not one time, not occasionally but on a regular basis.

Same goes with purpose. 
My recommendation is that you identify the key performance indicators that are tied to the organizational purpose and then, you track them over time. 
This will not only act as an incentive for putting purpose on the daily agenda but will also help you to see your progress and if you’re on the right track.

Invite your employees and stakeholders to take part of the progress along the way. This reinforces purpose and builds momentum for more engagement amongst your employees.

Did you miss the first part of this series? Check out the latest blog posts and you can read about the 1st, 2nd and 3rd P.


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management

Read More
Företagskultur, Organisation, Syfte

Ert syfte gör er attraktiva!

I går hade jag ett väldigt inspirerande samtal med en företagsledare kring deras syfte och hur viktigt det är för dem. Det var så tydligt för hen hur deras syfte så starkt bidrog till att attrahera duktiga människor till dem. De får till och med spontanansökningar tack vare deras syfte! Medarbetarna väljer också att fortsätta att arbeta i organisationen trots att de får väldigt bra erbjudanden från andra arbetsgivare. Enligt personen jag pratade med så var deras syfte en otroligt viktig kraft för att växa och utveckla deras organisation in i framtiden.

Ert syfte skapar meningsfullhet och är en viktig pusselbit för att göra ert företag till en attraktiv arbetsgivare.

Detta perspektiv är något som många företag kanske inte har fokuserat på tidigare men nu blir detta allt viktigare! Ska vi vara en attraktiv arbetsgivare där människor vill jobba så behöver vi börja diskutera dessa frågor. 

Många medarbetare, och kanske framför allt den yngre generationen, söker en arbetsgivare som arbetar för att göra skillnad och har ett tydligt syfte. De byter till och med jobb på grund av att syftet saknas i en organisation. Därför måste syftet vara tydligt och implementerat i organisation, strategier, processer. Allt fär att skapa förutsättningar för ett arbete som är viktigt och meningsfullt för de människor som arbetar där.

Både ledning och medarbetare behöver ha en gemensam syn och upplevelse av syftet, ert purpose. Annars saknar ni en viktig pusselbit för att bygga engagemang hos era medarbetare och er själva.

Det kanske kan tyckas naivt att ett syfte ska spela så stor roll. Men, det finns mycket forskning som visar på vikten av ett levande syfte i organisationer.

Varför göra det svårare för er att behålla och rekrytera duktiga medarbetare genom att missa denna pusselbit?

#syfte #purpose #attraktivarbetsgivare #ledarskap #organisation

Read More
Företagskultur, Ledarskap, Organisation, Syfte

Syfte – Motsatsen till lönsamhet?

Del 6: Syftet är väl bara för NGO:s...

Du som VD har i princip alltid haft kravet på dig att öka lönsamheten, i alla fall om du arbetar i ett företag. Många tror att det finns en motsats i att syftet skulle bidra till ökad lönsamhet. Att vi som organisation skulle bli någon halvflummig variant av företag där vi bara fokuserar på att må bra, ha kul tillsammans etc. Att vi inte har fokus på prestation, kvalitet och effektivitet. Jag skulle säga att det snarare är tvärtom, med syftet kan vi snarare öka vår lönsamhet men på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Organisationens syfte skapar kundfokus, engagerade medarbetare, en inkluderande kultur och med dessa kommer organisationens superkrafter fram. Medarbetarnas potential och förmågor kommer bättre fram och tas tillvara. Kundfokuset ökar för vi blir tydligare med vilket avtryck vi vill göra som företag. Våra tjänster och produkter kanske förändras eller förbättras utifrån syftet. Vi kanske väljer att sluta sälja vissa produkter för att de inte står för det som vi som företag vill stå för.

Detta skapar en attraktiv och inkluderande organisation på alla plan. Tillsammans bidrar detta till en långsiktigt hållbar och ökad lönsamhet samt ett mer framgångsrikt företag.

Så hur kan vi skapa en ökad lönsamhet genom vårt syfte?

 • Börja med att aktivera ert syfte och vision
 • Inkludera alla i organisationen i arbetet och lyssna in deras Ã¥sikter och känslor
 • Diskutera vilka möjligheter ert syfte ger er organisation
 • Skapa en strategi för att implementera ert syfte i hela verksamheten
 • Ta tillvara och utveckla de möjligheter som ni identifierat
 • Syftet behöver fÃ¥ en inverkan pÃ¥ allt ni gör, annars är det stor risk att det bara blir ytterligare en floskel

Vill du veta mer? Hör av dig så bokar vi ett kort möte!

#purpose #syfte #organisation #ledarskap #attraktivarbetsgivare #purposeimpact

Read More
Företagskultur, Ledarskap, Organisation, Syfte

Syftet – Kan det bidra till hållbar tillväxt?

Del 7: Syfte kan driva er tillväxt långsiktigt

Många företag i dag överlever inte mer än kanske 10-15 år. Kanske en grov generalisering men ett företag utsätts för många utmaningar och en förändringstakt som bara ökar. Det krävs ett ledarskap som hela tiden behöver vara nytänkande, agilt och snabbt.  Vi behöver då ha en polstjärna som kan hjälpa oss att navigera i dessa ständigt återkommande stormar. Organisationens syfte kan utgöra denna polstjärna. Syftet blir den punkt som vi kan ställa vår kompass mot och som vi kan använda som en bas för att få stöd i beslutsfattande, riktning och mycket annat.

I organisationer med ett tydligt syfte mår medarbetarna bra. Man vet varför man går till jobbet och brinner för att bidra till kundernas framgång. Både organisationen och individen kan växa bestående och långsiktigt samtidigt som upplevelsen är att man bidrar med något meningsfullt.

Så hur kan vi skapa en hållbar tillväxt genom vårt syfte?

 • Börja med att aktivera ert syfte och vision
 • Inkludera alla i organisationen i arbetet och lyssna in deras åsikter och känslor
 • Diskutera vilka möjligheter ert syfte ger er organisation
 • Skapa en strategi för att implementera ert syfte i hela verksamheten
 • Ta tillvara och utveckla de möjligheter som ni identifierat
 • Syftet behöver få en inverkan på allt ni gör, annars är det stor risk att det bara blir ytterligare en floskel

Vill du veta mer? Här av dig så bokar vi ett kort möte!

#purpose #syfte #organisation #ledarskap #attraktivarbetsgivare #purposeimpact

Read More
Företagskultur, Ledarskap, Organisation, Syfte

Syftet – Hur kan det öka vår attraktionskraft?

Del 5: Öka din attraktivitet som arbetsgivare

Många VD:ar upplever att det är en mycket hög konkurrens om duktiga medarbetare. Det är svårt att rekrytera ny personal som har rätt kompetens och erfarenhet. Det är också svårt att behålla medarbetare som har arbetat hos oss under en tid, de lockas till nya jobb med högre lön och större utvecklingsmöjligheter. Så hur ska jag som VD bygga ett företag som sticker ut bland mängden? Som gör att vår organisation kan locka med något mer än "bara" en högre lön, bonusar, förmåner eller att man får arbeta på uppdrag med ny teknik?

Här kan organisationens syfte spela en viktig roll! Forskning visar att fler och fler människor, och eftersöker arbetsgivare som har ett tydligt syfte. Ett syfte som visar vad organisationen står för och hur man vill göra skillnad i det stora eller det lilla. Med ett tydligt och aktiverat syfte blir också företaget tydligare och lättare att förstå. Därmed blir vi som organisation också mer attraktiva både för kunder och potentiella medarbetare. Individer som upplever att deras personliga syfte ligger i linje med organisationens syfte får en större drivkraft att söka sig till organisationen. Sannolikheten att de stannar längre i organisationen ökar också.

Så hur kan vi göra för att bli mer attraktiva som arbetsgivare genom vårt syfte?

 • Aktivera och implementera ert syfte
 • Låt syftet få genomslag i hela verksamheten
 • Var tydliga med ert syfte och dess påverkan i er kommunikation vid rekrytering
 • Säkerställ en bra onboarding process där syftet kommuniceras i allt ni gör
 • Jobba långsiktigt med att skapa ett arbetsgivarvarumärke som synliggör ert syfte

Vill du veta mer? Hör av dig så bokar vi ett kort möte!

#purpose #syfte #organisation #ledarskap #attraktivarbetsgivare #purposeimpact

Read More
Företagskultur, Ledarskap, Organisation, Syfte

Syfte – Öka viljan att ta ansvar

Del 4: Syftet - Hur kan det bidra till ökat ansvarstagande?

Jag hör många chefer som nämner att de vill att fler i deras verksamheter ska kliva fram och ta ansvar och fatta egna beslut. Vad är det som påverkar att det inte riktigt fungerar i dag? Det finns nog många parametrar som påverkar detta, men en viktig aspekt är ledarskapet i organisationen.

Ett tydligt syfte med en inkluderande kultur skapar trygghet och tillit i organisationen. Ledarna är de som initierar en process kring att aktivera syftet och bygga den inkluderande kulturen. Ledarskapet i organisationen blir mer tillåtande, personligt och bygger på delaktighet och transparens. Om vi kan lägga ut beslutsfattandet där det verkligen hör hemma, dvs. till den som sitter med problemet eller frågan, så har vi tagit ett stort steg på vägen till att skapa en vilja att ta mer ansvar. Ett decentraliserat beslutsfattande ökar flexibiliteten och förmågan att fatta snabba beslut för att kunna möta marknadens behov på nya innovativa sätt.

Jag som medarbetare ser att jag kan påverka och jag får fatta egna beslut. Det i sin tur gör att jag vågar kliva fram och ta mer initiativ, kanske i det lilla till att börja med. Efterhand när jag märker att det fungerar och att det uppmuntras så tar jag kanske nästa steg och tar på mig lite större ansvar. Blir vi fler som agerar på detta sätt så bidrar det till att skapa en kultur som uppmuntrar ansvarstagande och att fatta egna beslut.

Så hur kan vi göra för att bidra till mer ansvarstagande genom vårt syfte?

 • Aktivera och implementera ert syfte
 • Vad kännetecknar er kultur idag? Uppmuntrar ni till eget ansvar och delaktighet?
 • Var ligger hindren för eget ansvarstagande och beslutsfattande idag?
 • Vad skulle ni behöva göra för att minska hindren?

Vill du veta mer? Hör av dig så bokar vi ett kort möte!

#purpose #syfte #organisation #ledarskap #attraktivarbetsgivare #purposeimpact

Read More
Företagskultur, Ledarskap, Organisation, Syfte

Syftet – Kan det skapa innovationskraft?

Del 3: Öka din innovationsförmåga!

Tänk om du hade en organisation med ett starkt gemensamt fokus där ni har skapat en vilja att testa nytt, ni vågar experimentera. Där ni har skapat en kultur som känns inkluderande, där det är ok att testa nytt och göra misstag. Ni snarare uppmuntrar att testa nytt och vågar göra misstag för det är av misstagen ni lär er nya saker. Alla i verksamheten drivs av en vilja att utvecklas och tänka nytt.

Hur skulle det kännas för dig? Lockar den tanken?

Med ett tydligt syfte, som ytterst fokuserar på att skapa nytta för kunden och samhället i stort, kan du skapa den känslan och driv i din organisation. Syftet skapar det gemensamma fokuset och bidrar till att ni får en gemensam riktning framåt. Tillsammans kan ni sedan skapa den kultur ni vill ha som bidrar till förverkligandet av syftet. Syftet kanske ställer gamla mönster, tjänster och aktiviteter i er organisation på ända men det bidrar då i stället till nytänkande och innovation.

Så hur kan vi göra för att skapa mer innovationskraft genom vårt syfte?

 • Aktivera och implementera ert syfte
 • Vad kännetecknar er kultur idag? Står den för nytänkande och innovation?
 • Synliggör hur ni arbetar med innovation och nytänkande idag
 • Var ligger hindren för innovation för er idag?
 • Vad skulle ni behöva göra för att minska hindren?

Vill du veta mer? Hör av dig så bokar vi ett kort möte!

#purpose #syfte #organisation #ledarskap #attraktivarbetsgivare #purposeimpact

Read More