Det är så svårt att hitta orden för att skriva något i den svåra ...

​Read More

Vad skulle du säga om jag föreslog att ni skulle involvera fler i er ...

​Read More

Vi tenderar att glömma bort hur viktigt det är med kontinuitet i kommunikationen när ...

​Read More

Ett högre syfte i en organisation handlar inte bara om lönsamhet eller tillväxt. Det ...

​Read More

Del 6: Syftet är väl bara för NGO:s...Du som VD har i princip alltid ...

​Read More

Del 7: Syfte kan driva er tillväxt långsiktigtMånga företag i dag överlever inte mer ...

​Read More