Du brukade älska ditt jobb, men något har förändrats. Du har förändrats. Under många ...

​Read More

Självstyre, holocracy, teal, cirklar…. Termer, teorier och idéer är många, liksom dem som prövar. ...

​Read More

Jag läser en intressant artikel från BCG om vikten av att skapa en modell ...

​Read More

Människor längtar efter syfte och vi är meningssökande varelser. Därför kämpar tyvärr många av ...

​Read More

Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. En forskningsstudie har ...

​Read More

Tillitsbaserad styrning i praktiken i en extrem kris…. Går det? Jag hade i dag ...

​Read More