Ledarskap, Ledningsgrupp, Organisation

Är proaktivitet en framgångsfaktor nu?

Vi lever i en orolig och osäker tid där det som chef kan vara en utmaning att leda sin organisation framåt på ett framgångsrikt sätt. Jag tänker i några blogginlägg framöver reflektera kring vad jag ser är viktigt för att skapa en adaptiv och hållbar organisation som kan ta sig igenom stormarna och fortsatt kunna vara lönsam och välmående.

Att skapa en adaptiv organisation under en lågkonjunktur kan vara en utmaning, men jag ser att det också är en möjlighet att snabbt kunna anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och stärka företagets långsiktiga hållbarhet.

Ett första steg kan vara att fokusera på kärnverksamheten: Identifiera och fokusera på de viktigaste verksamhetsområdena som genererar mest värde och intäkter. Det kan innebära att ni behöver prioritera och skära ner på mindre lönsamma projekt. I stället behöver ni satsa era resurser på de områden som är mest kritiska för företagets överlevnad. Det handlar också om att vara proaktiv och kunna ställa om innan verksamheten har kört i diket.

Jag möter många chefer som tycker att det är svårt att prioritera bland alla viktiga frågor, man vill helst göra allt samtidigt. Allt är lika viktigt! Men, här finns det utvecklingspotential!

Att vara proaktiv och våga prioritera kommer att vara oerhört viktigt framöver för att utveckla sin organisation.

Har du reflekterat kring din förmåga att vara proaktiv och prioritera?

Read More
Ledarskap, Ledningsgrupp

It´s not just about the bottom line!

As a business leader, you need to be able to articulate the WHY behind what your company does. If you can't explain why your company exists, or if you can´t relate to the purpose yourself, then employees will have a hard time understanding and relating to the purpose of their jobs.

Purpose-driven companies are more successful than companies without a clear purpose because they have a common vision of what they stand for and why they exist.

It's not just about the bottom line.

Employees who feel like they're making a difference in the world are more engaged and productive, which leads to better business results. Employees who are engaged drive better business results than disengaged employees.

Engaged employees are more productive. They're more likely to stay with the company, recommend it to others, and be less likely to leave.

Research shows that an engaged workforce is more productive, by 13% on average, compared to an unengaged one. That's because engaged workers are more motivated, they work harder and smarter, they have higher morale and they provide better customer service - all of which leads directly or indirectly back into your bottom line!

The data supports this idea, too: In an earlier study, researchers found that employees who believe their jobs have meaning--and thus, have higher levels of purpose--are more likely to be satisfied with their company and less likely to leave it for another job.

What does it look like in your business?

#purposeimpact #leadingbusiness #leadership #purpose #engagement #meaningfulness #organization #teal #purpose #purposedrivenleadership #purposedrivenorganisation 

Read More
Ledarskap, Organisation, Syfte

5Ps that take you closer to your purpose

Did you know you can strengthen your company´s resilience and create more value, not only for your employees and customers but also for the entire business, by having a clear purpose. 
 
The 5 Ps is a framework and guide on how to embed the purpose in the organization because it´s not until the purpose is incorporated in all parts of the organization that you truly see the full extent of what it can do and contribute to.
 
Next week I will share a series on these 5 Ps where we dive deeper in to one P each day. 
 
Make sure to follow my account in order to not miss out on this!


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management

Read More
Ledarskap, Purpose, Strategi, Syfte

What are the risks of not working with your purpose?

A recent study* interviewed 400 business leaders to talk about Purpose. There are many interesting insights and key take-aways from this survey and I will share more of my thoughts during the coming weeks.
 
First out, I want to reflect on the fact that 43 percent of the business leaders said that their company sees the organizational purpose mainly as a marketing and brand play. 
 
It´s quite worrisome that almost half of the interviewed leaders don´t understand nor see the importance of an organizational purpose. 
 
When companies don´t act in line with their purpose (what they say in public don´t match with how they act) they face both risks and costs when loosing brand trust, face increased legal actions and employees starting to look for jobs elsewhere where they can feel more proud of their employer.
 
I often talk about the success that a well-established purpose leads to when doing it right and for the correct reasons, but it is as important to talk about the risks you face when doing it for the wrong reasons. 
 
What other risks are companies facing when not taking Organizational Purpose seriously?

Read the whole report here:
Study by WE Forum

#leadingbusiness #leadership #organizationalpurpose #purpose #purposedrivenorganisation #ledarskap #syfte #teal #syftesdrivenorganisation #management #future #innovation #strategy #business

Read More
Ledarskap

Leave room for the brave leaders

The situation in the world with post-pandemic, wars and recession has definitely taken a toll on many organizations and forced leaders to question the way things are done.
 
The ones open to change are the ones thriving. The brave ones. 
 
By stepping out of your comfort zone and experimenting we create new experiences to learn from new ways of leading organizations are in the making.
 
In an ever-changing world where new challenges constantly is being thrown at us, leaders are forced to adapt and develop. If they don´t? Well...
 
After meeting and interviewing many leaders across Sweden, I´ve noticed a few leadership trends worth highlighting, trends that will help leaders to be prepared in our ever-changing climate.

Read More
Ledarskap, Syfte

Vikten av att leva sitt syfte

Det är så svårt att hitta orden för att skriva något i den svåra tid vi lever i nu. Tankar, känslor och reflektioner snurrar i huvudet och i kroppen. Jag känner mig både orolig, rädd, maktlös och jag tror att vi är många som känner likadant. Jag lider med folket i Ukraina men också med oskyldiga medborgare i Ryssland som inte har något med detta vanvett att göra.

Jag skulle vilja dela med mig av en liten reflektion som kopplar till det jag brukar skriva om här, syfte och värderingar.

Under de senaste dagarna har det blivit tydligt för mig hur olika företag agerar kring sina verksamheter både här hemma och borta i Ukraina och Ryssland. Vissa företag kliver fram och gör allt man kan för att bidra och stötta Ukrainas medborgare även om det påverkar försäljning, lönsamhet etc. Andra företag vill inte uttala sig om var man står i frågan och att man ska avvakta utvecklingen innan man gör något. Vad är det man ska avvakta, vilken utveckling då? Det är väl illa nog som det är redan nu?

Jag brukar säga att en organisations syfte och värderingar inte bara får bli några vackra ord på intranätet, hemsidan eller i en powerpoint presentation. Då är det bara floskler!

Nej, syftet och värderingarna måste vara levande i allt vi gör. Det ska stötta oss i svåra beslut, val av riktning, hur vi förhåller oss till varandra etc. Nu om något prövas våra värderingar och syfte, men det är då vi ska kunna ta hjälp av dem när vi ställs inför väldigt svåra beslut. Då ska syftet fungera som en polstjärna att ta ut riktningen från och värderingarna ska visa vilka beteenden vi behöver agera utifrån för att förverkliga syftet. Beslut som: Ska vi stänga ner vår verksamhet i Ryssland eller ska vi låta den fortsätta? Ska pengarna vara den enda drivkraften för oss? 

Kanske det finns andra värden som faktiskt är viktigare än pengarna?

I nöden prövas vännen finns det ett talesätt som säger. Där är vi nu, ska vi verkligen leva efter vårt syfte och våra värderingar så är det dags att börja titta sig i spegeln och fundera över hur det ser ut hos oss! Agerar vi utifrån vårt syfte och våra värderingar, PÅ RIKTIGT?

Read More
Ledarskap, Ledningsgrupp, Strategi

Tänk om vi skulle göra annorlunda?

Vad skulle du säga om jag föreslog att ni skulle involvera fler i er organisation kring strategiarbetet? Skulle du sparka bakut eller skulle du tycka att det var en intressant tanke? Hur menar du då?

I dag är det många ledningsgrupper som driver en årlig process för att ta fram nya strategier för organisationen. Utifrån den processen kommer det troligen strategiska områden och mål och kanske en aktivitetsplan i någon form. Då ska arbetet ta vid med att börja implementera planerna i resten av organisationen.

Min erfarenhet är att arbetet tyvärr brukar stanna där. Det operativa arbetet tar över och man har missat chansen att förankra strategierna hos medarbetarna. Ett år senare är det dags igen för en ny strategiprocess och så börjar arbetet om. Lite raljerande kanske men ändå....

Tänk om ni skulle våga göra annorlunda? Testa att involvera flera medarbetare i er strategiprocess. Alla kommer kanske inte vilja vara med men säkert fler än bara ledningsgruppens medlemmar. Ni skulle kunna få in fler kompetenser, perspektiv och reflektioner som säkerligen skulle kunna lyfta ert arbete med strategierna ännu mer.

Dessutom blir det en fördel i förankringen av strategierna sedan, för implementeringen har ju redan börjat! Eftersom fler har varit med i strategiprocessen så har ni kommit en bra bit på väg och det blir mindre svårt att realisera strategierna framöver.

Jag tror att detta även skulle bygga mer engagemang och vilja att ta ansvar hos medarbetarna om de har fått vara med och påverka från början. I stället för att få planerna kommunicerade på något möte där man inte har fått en chans att reflektera, ställa frågor eller ge feedback.

Vad tror du, är jag helt galen i mina tankar?

Read More
Ledarskap, Ledningsgrupp, Strategi, Syfte

Kommunikation är A och O i förankringen!

Vi tenderar att glömma bort hur viktigt det är med kontinuitet i kommunikationen när vi är inne i olika implementeringsprocesser i våra verksamheter.

Många gånger tycker vi i ledningen att "jag har ju pratat om detta så många gånger, har inte budskapet gått in?". "Hur svårt kan det vara?"

Då brukar jag svara att ni har bara börjat arbetet med att kommunicera budskapet! Det är nu ni måste vara uthålliga och fortsätta att kommunicera det, prata om det minst 20 gånger till. Förhoppningsvis har ni nått fram till de flesta då.

Fundera också på hur ni ska kommunicera ert budskap. Vad använder ni för forum för kommunikation i dag? Är det Slack, Teams, intranätet, olika typer av möten? Vilka känner ni är de bäst fungerande forumen för er i nuläget? Fortsätt använda dem som fungerar bra och fundera över om ni behöver addera några ytterligare.

Se till att använda olika typer av forum för vi människor har olika sätt att ta till sig ett budskap. En del vill läsa budskapet i skriven text, andra tar till sig det i en muntlig presentation och en del behöver få diskutera budskapet för att göra det till sitt. Det finns säkert ytterligare sätt att ta till sig ett budskap men mitt budskap är att ni behöver använda olika metoder i er kommunikation!

Bjud in till små mini-workshops där ni kan diskutera t ex er strategi och de initiativ ni planerar att ta. Var öppna för frågor och förslag till förändringar av initiativen! Kanske har de som är med och diskuterar mer kunskap om initiativen som är viktiga att ta tillvara för att ni ska lyckas?

Men, var beredda på att det är oerhört viktigt att inte det blir ett spel för gallerierna. Vill ni verkligen skapa engagemang här så behöver ni också ta till er av de reflektioner och förslag som kommer fram från medarbetarna. Annars är risken att de kommer att tröttna och inte vilja engagera sig till slut!

Read More
Ledarskap, Syfte

Potentialen i det syftesdrivna ledarskapet

Ett högre syfte i en organisation handlar inte bara om lönsamhet eller tillväxt. Det återspeglar något mer ambitiöst. Syftet beskriver hur de människor som arbetar i en organisation gör skillnad, hur deras arbete ger dem en känsla av mening och att de bidrar till något som känns viktigt för dem och omvärlden.

Under förra året så genomförde jag ett stort antal intressanta intervjuer med VD:ar i mindre och mellanstora företag. Jag har pratat med ett 50-tal chefer fram tills nu och dialogerna fortsätter även i år. Mitt syfte med intervjuerna är att lyssna av hur chefer tänker kring syftesdrivna organisationer och om dessa frågor är på agendan i deras bolag. Jag tänker nu i några artiklar beröra de olika resultat som jag har fått fram under samtalen.

Min första spaning är vikten av ett syftesdrivet ledarskap om vi ska lyckas med att utveckla våra organisationer till att bli syftesdrivna.

Ett syfte kan förklaras som en organisations skäl för att existera. Ett syftesdrivet företag står för och agerar för något större än enbart sina produkter och tjänster. Syftet och en tydlig vision blir grunden för en organisatorisk strategi och en färdplan för att förbli konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig ekonomi.

Men frågan är hur vi ska kunna åstadkomma detta om vi som arbetar i och leder organisationen inte har reflekterat kring vårt eget personliga syfte. I nästa steg handlar det om hur mitt personliga syfte påverkar mig i mitt ledarskap.  För mig hänger dessa två dimensioner av syften starkt ihop, det personliga och organisationens. Om inte jag känner att jag kan leva mitt personliga syfte på mitt arbete så kommer jag inte att trivas eller känna att mitt arbete känns meningsfullt. Då blir jag inte heller en bra och närvarande ledare. Med detta menar jag inte att det behöver vara 100% matchning mellan dessa två dimensioner men det måste nog åtminstone matcha med 70% eller mer.

Syftesdrivna ledare har identifierat ett personligt "VARFÖR" - en stark känsla för vad som skapar meningsfullhet och passion för dem och de kan framgångsrikt överföra detta till ett organisatoriskt  "VARFÖR".  Det är oftare ett bredare syfte med en tydlig vision och budskap som deras team kan samlas runt.

Ett syftesdrivet ledarskap och dess beståndsdelar - moralisk kompass, engagemang för intressenter och en tydlig och förankrad vision - är viktiga för att kunna påverka vilken typ av företagskultur och arbetsmiljö vi vill skapa.

Vi kan se att för att kunna skapa en framgångsrik och modern arbetsmiljö så måste vi fokusera ännu mer på människan och inte bara på effektivitet och produktivitet. Kanske inget nytt för många av oss som är ledare här i Sverige men det tål att upprepas ändå. Den yngre generationen förväntar sig att det ska finnas ett organisatoriskt syfte som går bortom resultatet på sista raden. Det skapar inte meningsfullhet att bara känna att jag ska bidra till att öka vinsten för aktieägarna. Jag vill bidra till att skapa förändring i vår omvärld, något som kan bidra till förbättring av den värld vi lever i. Detta kommer fram i många studier som nu presenteras i olika media.

Vi som organisation blir också mer attraktiva både för kunder och potentiella medarbetare. Individer som upplever att deras personliga syfte ligger i linje med organisationens syfte får en större drivkraft att söka sig till organisationen. Sannolikheten att de stannar längre i organisationen ökar också. Ni blir m.a.o. en attraktivare arbetsgivare om ni har ett tydligt och väl kommunicerat syfte.

Här kommer ledarskapet väldigt tydligt in, ledarna inspirerar omgivningen att tillsammans sträva mot en gemensam vision. Engagemanget hos andra börjar när vi skapar en tydlig och förankrad vision om ett framtida tillstånd där målet har förverkligats, och sedan sätter ut en färdplan för hur vi ska ta oss tid i organisationen. Vi arbetar sedan tillsammans för att komma till det framtida tillståndet.

Så hur kan jag som chef och ledare bli mer syftesdriven?

Här ser jag att det handlar mycket om personlig utveckling, en vilja att utforska sitt inre för att aktivera sitt personliga syfte. Det kan göras genom meditation, guidade övningar, kanske genom en personlig coach som kan hjälpa mig att hitta mitt syfte. Det är en resa som aldrig tar slut utan fortsätter under hela vårt liv. Det gör också att vårt personliga syfte kan ta sig olika uttryck beroende på var vi befinner oss i livet, men kärnan i syftet är alltid densamma.

Som företag kan vi integrera denna typ av utveckling i våra ledarskapsutbildningar, att skapa personliga utvecklingsprocesser där vi kan tillåtas utforska mer av oss själva på djupet. När jag har hittat mitt syfte så står jag stadigt i det, jag har min moraliska kompass som jag kan luta mig mot i olika situationer, min polstjärna som leder mig. Jag blir en mer autentisk och empatisk ledare som bidrar till organisationens och medarbetarnas utveckling på ett helt annat sätt än tidigare.

Oberoende forskning från Linkage har funnit starka kopplingar mellan syftesdrivna ledare och affärsresultat: Företagen de ledde hade 2,5 gånger högre försäljningstillväxt, fyra gånger högre vinsttillväxt, fem gånger högre poäng för "konkurrensdifferentiering och innovation" och nio gånger högre poäng för medarbetarengagemang.

Det är nu det blir spännande, när vi kan se konkreta resultat från ledarskap till affärsresultat! Kanske det börjar bli dags att titta på hur ni kan bidra till att era chefer och ledare kan bli mer syftesdrivna?

Denna artikel har publicerats hos Motivation.se

Read More
Företagskultur, Ledarskap, Organisation, Syfte

Syfte – Motsatsen till lönsamhet?

Del 6: Syftet är väl bara för NGO:s...

Du som VD har i princip alltid haft kravet på dig att öka lönsamheten, i alla fall om du arbetar i ett företag. Många tror att det finns en motsats i att syftet skulle bidra till ökad lönsamhet. Att vi som organisation skulle bli någon halvflummig variant av företag där vi bara fokuserar på att må bra, ha kul tillsammans etc. Att vi inte har fokus på prestation, kvalitet och effektivitet. Jag skulle säga att det snarare är tvärtom, med syftet kan vi snarare öka vår lönsamhet men på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Organisationens syfte skapar kundfokus, engagerade medarbetare, en inkluderande kultur och med dessa kommer organisationens superkrafter fram. Medarbetarnas potential och förmågor kommer bättre fram och tas tillvara. Kundfokuset ökar för vi blir tydligare med vilket avtryck vi vill göra som företag. Våra tjänster och produkter kanske förändras eller förbättras utifrån syftet. Vi kanske väljer att sluta sälja vissa produkter för att de inte står för det som vi som företag vill stå för.

Detta skapar en attraktiv och inkluderande organisation på alla plan. Tillsammans bidrar detta till en långsiktigt hållbar och ökad lönsamhet samt ett mer framgångsrikt företag.

Så hur kan vi skapa en ökad lönsamhet genom vårt syfte?

  • Börja med att aktivera ert syfte och vision
  • Inkludera alla i organisationen i arbetet och lyssna in deras Ã¥sikter och känslor
  • Diskutera vilka möjligheter ert syfte ger er organisation
  • Skapa en strategi för att implementera ert syfte i hela verksamheten
  • Ta tillvara och utveckla de möjligheter som ni identifierat
  • Syftet behöver fÃ¥ en inverkan pÃ¥ allt ni gör, annars är det stor risk att det bara blir ytterligare en floskel

Vill du veta mer? Hör av dig så bokar vi ett kort möte!

#purpose #syfte #organisation #ledarskap #attraktivarbetsgivare #purposeimpact

Read More