Jag läser en intressant artikel från BCG om vikten av att skapa en modell ...

​Read More

Människor längtar efter syfte och vi är meningssökande varelser. Därför kämpar tyvärr många av ...

​Read More

Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. En forskningsstudie har ...

​Read More

Tillitsbaserad styrning i praktiken i en extrem kris…. Går det? Jag hade i dag ...

​Read More

Hur stor är din sweet spot?Hur känns det att kanske börja åka in till ...

​Read More

Leda på distans i en syftesdriven organisation Många av principerna som används i syftesdrivna ...

​Read More