Okategoriserad

How often do you reflect upon what´s behind your decisions?

How often do you reflect on what´s behind your decisions?

What´s influencing you and how often do you let your intuition guide you as a leader?

Many times, we make decisions automatically without even considering if it´s true to what we actually feel and believe.

As a leader today, you need to be in touch with your intuition and emotions. They affect you consciously or unconsciously. By being in touch with ourselves we become strong, good and empathic leaders, able to successfully lead and coach other people.

In my own experience, there has been times when I´ve let logic be the sole foundation of my decisions and it hasn´t always turned out well. I have said yes to job offerings because on the paper it´s a perfect match (even though my gut told me differently) only to realize a few months later that the job wasn´t right for me.

Today, my intuition is guiding me in every decision I make. It may not always be easy, and I face challenges and difficulties. But when my gut tells me something, I know that´s the only way to go.

I am true to myself.

So my question to you is how often do you let your intuition guide you?

#leadingbusiness #leadership #organizationalpurpose #purpose #purposedrivenorganisation #ledarskap #syfte #teal #syftesdrivenorganisation #management #future #innovation #strategy #business


Read More
Okategoriserad

Leave room for the brave leaders

The situation in the world with post-pandemic, wars and recession has definitely taken a toll on many organizations and forced leaders to question the way things are done.
 
The ones open to change are the ones thriving. The brave ones. 
 
By stepping out of your comfort zone and experimenting we create new experiences to learn from new ways of leading organizations are in the making.
 
In an ever-changing world where new challenges constantly is being thrown at us, leaders are forced to adapt and develop. If they don´t? Well...
 
After meeting and interviewing many leaders across Sweden, I´ve noticed a few leadership trends worth highlighting, trends that will help leaders to be prepared in our ever-changing climate.

Read More
Okategoriserad

We need to change the way we approach Business Strategies

According to research, only five percent of employees understands the organizations strategy.
So, we must be doing something wrong, right?
 
I often see a thorough job being done to define new strategies but the mistake many of us make is that these strategies stay within the management. The new strategy and how to achieve it never fully reaches the employees, the group of people that can actually make an impact on a day-to-day-basis.
 
So, we need to approach our strategies in a different way.
 
We need to be more agile in our way of working with strategies, look at the time perspectives, touch base on a regular basis and most importantly, implement them throughout the entire organization, on all levels of hierarchy. How about including more people (not just the management team) in the organization, maybe there are more skills out there that is needed to create a great strategy for the future?
 
It´s not until you do this, that you will notice a difference in how you achieve your strategies. 
 
You need to ask yourself, what stands in the way?
Is it lack of understanding, a matter of time (or lack of) or a structural issue or barrier. Defining this is step 1 and from there you´re on the right path to implement a strategy that will actually be achieved.
 
On Thursday at 11.00 I hold a webinar where we touch on some of these subjects. In the comments below you find a link with more information. I hope to see you there!

#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact

Read More
Reflektion i dimman
Okategoriserad

Det blir inte alltid som man tänkt sig

Så var jag då tillbaka igen efter en lång ledighet som har varit både skön men också utmanande för mig. Jag känner inte riktigt att jag har vilat så mycket som jag skulle ha velat och inte heller upplevt nya resmål i Sverige så som vi hade tänkt oss. Livet blir inte alltid så som man har förhoppningar om.

Först så kände jag att hur ska jag orka dra i gång igen inför hösten då jag inte har fått ta den där välbehövliga och långa pausen. Det har varit mycket oro och vi i familjen har slitits mellan hopp och förtvivlan under sommaren men nu är det mesta bra igen.

Det jag inser när jag nu sitter vid skrivbordet igen är att energin och lusten faktiskt kommer tillbaka ändå!

Jag har möjligheten att jobba med det som jag brinner för och det ger mig så mycket positiv energi. Att få leva mitt syfte och bidra till andra människors och organisationers utveckling är så fantastiskt.

Det får mig att inse att jag kommer kunna fylla på energi och glädje även under hösten i mitt jobb och jag får se till att ge mig själv möjligheten att fylla på mitt batteri på andra sätt än bara under semestern.

Och, egentligen, det är väl så det borde vara? Att leva ett liv där vi kan ge oss själva påfyllning i vår vardag och inte bara på semestern? Lite roligt, att den insikten trillar ner i mig när jag sitter och skriver detta inlägg…

Insikten har nog funnits där förut också men på något sätt så byggs det upp så mycket förväntningar kring semestern och en fantastisk sommar så det glöms bort.

Hur ser det ut för dig? Vad gör du för att ge dig själv påfyllning in din vardag?

#energi #purposeexplorer #motivation #laddabatterierna


Read More
Motivational saying that you need to take small steps to make changes in your life
Förändring, Företagskultur, Ledarskap, Ledningsgrupp, Okategoriserad, Organisation

Svårt med förändring? Så här får du det att hända.

Nyligen läste jag om en av fÃ¥ management-böcker som jag verkligen uppskattar, Execution. The Discipline of Getting Things Done, skriven av företagsledarna Larry Bossidy och Ram Charan. Boken är lika aktuell idag som när den publicerades för mer än tolv Ã¥r sedan.

Byggstenarna för att få saker att hända är tre, enligt Bossidy och Charan. Den första är egna ledarbeteenden, den andra förutsättningar för kulturell förändring, den tredje medarbetarna. Alla tre sätter fokus på människor och beteenden. Om vi ska lyckas i genomförande, och lyckas att skapa förändring, måste vi använda oss av mänskliga beteenden och värderingar. Och vi måste handla för att skapa förändringen. Bossidy och Charan citerar:

”We don’t think ourselves into a new way of acting, we act ourselves into a new way of thinking.” *)

Självkännedom är ett centralt ledarbeteende som Bossidy och Charan tar upp. De betonar att självinsikt, autenticitet och ödmjukhet är lika viktigt som någonsin realism och tydliga mål. En organisation blir kort sagt inte bättre än sitt ledarskap.

De driver också tesen att kulturell förändring misslyckas därför att den inte är tydligt kopplad till affärsmässiga resultat. Att förändra en kultur eller en organisation är inget självändamål. Det vet vi. Ändå sker mycket av förändring utan tydliga kopplingar till den operativa verksamheten eller konkreta resultat. Om målet däremot är genomförandet, att fokus är att få det att hända, då blir den kulturella förändringen verklighet, menar Bossidy och Charan.

Den tredje byggstenen handlar om medarbetarna. Om vikten av att inte delegera ansvaret för vilka medarbetare du har, utan att på allvar investera tid och kraft för att attrahera och behålla de rätta medarbetarna, på rätt platser i organisationen. Att välja rätt medarbetare och framför allt rätt ledare, hävdar Bossidy och Charan, är det som över tid blir din verkliga, hållbara konkurrensfördel.

Alltså:

  1. Ledarskap utifrån självkännedom, autenticitet och ödmjukhet.
  2. Kulturell förändring kopplat till resultat och genomförande.
  3. Rätt medarbetare.

Bossidy och Charans tre byggstenar sätter människor och beteenden i centrum. Om vi ska lyckas i vårt genomförande måste vi använda oss av våra förmågor, värderingar – och våra beteenden. Jag är övertygad om att Execution kommer att vara lika aktuell om tolv år igen.

 Inlägget skrivet av Christina Hoffmann, tidigare partner i Leading Business AB.

*) Citatet kommer troligen från Millard Fuller, amerikansk missionär och filantrop, grundare till nonprofit-organisationen Habitat for Humanity International, liksom the Fuller Center for Housing.

​

Read More