I en föränderlig värld blir förmågan till förnyelse och innovation livsavgörande för organisationer. Den ...

​Read More

Självstyre, holocracy, teal, cirklar…. Termer, teorier och idéer är många, liksom dem som prövar. ...

​Read More

Jag läser en intressant artikel från BCG om vikten av att skapa en modell ...

​Read More

Vad är ditt företags främsta anledning till att existera? Var kan ni ha en ...

​Read More

Leda på distans i en syftesdriven organisation Många av principerna som används i syftesdrivna ...

​Read More

För första gången har Business Roundtable i USA uppdaterat sina principer för vad ett ...

​Read More