A recent study* interviewed 400 business leaders to talk about Purpose. There are many ...

​Read More

I min förra artikel så berättade jag om utmaningar för att bygga hållbara och ...

​Read More

Under 2021 har jag genomfört drygt 100 intervjuer med vd:ar i mindre och medelstora ...

​Read More

Vad skulle du säga om jag föreslog att ni skulle involvera fler i er ...

​Read More

Vi tenderar att glömma bort hur viktigt det är med kontinuitet i kommunikationen när ...

​Read More

I mitt förra inlägg reflekterade jag kring vikten av att förankra era strategier ut ...

​Read More