Develop an organization equipped for the future

By participating in our Purpose Impact program, you get support in formulating a living vision and an activated purpose as well as a clear strategy for creating commitment and participation throughout the organization. With the program you get proven methods and tools that guide you through the process. Our coaches support you throughout the journey and you choose if you want to collaborate with other participating organizations during the program.

Go from good to great

During the program, you will clarify your current situation and understand what works well in the organization. Your activated purpose helps you to develop a strategy to create an even better business.

An activated purpose

During the program, you will receive support in activating the organization’s purpose. Together with your management team, you explore your significance, value creation and impact. In the work, you involve customers, partners and all employees.

Strategy for success

During the program, you will explore success factors so that you can fulfill your purpose. You will take a closer look at what skills you need to develop and what obstacles there are, as well as design strategies for developing the organization in accordance with your purpose.

The program has been created in a partnership with Helena Eketrapp, SpryHouse. Therefore, we have created a separate website: Purpose Impact where you can read more about the program. There are different versions of the program depending on how much support you want during the process. 

Feel free to contact me to discuss the program further!

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 

Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert syfte och vision


06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet