Purpose Journey – Develop your purpose-driven organization

Challenge the hierarchies

The journey continues after defining the purpose of the organization. You now begin to act on the basis of your purpose. Then you need to develop a culture that supports your purpose. You develop a purpose-driven leadership that supports the organization’s purpose and vision. The leadership in the organization needs to be built on alignment with what contributes to the realization of your organizational purpose. It can involve a personal development journey to find your own personal purpose as well.

You begin to review how you are organized, what your organizational structure looks like. The structure supports your work to work based on purpose and vision. Hierarchies can be limiting for innovation and development. Maybe  a flatter structure would contribute more to your positive development as an organization? Then you need to explore what such a structure could look like for your organization. Everyone in the business needs to get a common “toolbox” to be able to communicate, give feedback and together create teams that can collaborate in an optimal way.

Maybe a renovation of the corporate culture is needed? Do your values support the purpose you now have activated or do you need to review the values? How well implemented are your values? Do you need to do a job here to create the strong culture you want to become an attractive employer?

You may define decision-making and advisory processes that support a flatter and purpose-driven organization. Mandates and responsibilities are distributed to where it is best suited for the organization.

Focus areas

  • Common values
  • Coaching leaders
  • Communication and feedback
  • Create high-performing teams
  • Decision-making and advisory processes
  • Responsibility creates energy

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 

Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert syfte och vision


06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet