Purpose Performance – Become an attractive employer

Become an attractive employer

You are well on your way to creating a more self-organizing work environment. In the last stage you  review your internal structures and processes so that they are better adapted to the dynamic organization you are about to create. You establish meeting forums and structures that better meet the needs for information and participation that might exist in the organization.

The development of a purpose-driven culture also continues. You get tools to be able to handle any conflicts that may arise in a good and constructive way.  An important part of becoming an attractive employer in the future is to be able to offer personal development for all employees. A very good way to do that is through peer to peer coaching. This is a structured method where colleagues supports one another in facilitating self-directed learning.

Younger employees make clear demands that organizations need to have a clear purpose for them to choose to work for the organization. To therefore become an attractive employer, you need to have a recruitment and onboarding process that clearly communicates how you fulfill your purpose and how a new employee quickly can become one in the team  and start to contribute. .

Focus areas

  • An attractive employer
  • Internal structures and processes
  • Peer to peer coaching
  • Conflict management methods
  • Meeting structures
  • Recruitment and onboarding

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 

Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert syfte och vision


06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet