Our subscription offerings and prices

We offer subscriptions for leadership development and coaching for leaders and management teams in Stockholm. Pay as you make progress. To give you the chance to gain control of the economy during the transformation period, we offer different subscriptions. The price is valid per month.

PURPOSE EXPEDITION

PURPOSE PROVIDES INCREASED COMMITMENT

 • Onboarding for the management team
 • Increased insight into your current situation
 • Create an activated and implemented purpose
 • Road map to become an attractive employer
 • Ongoing support in your transformation process

15 000 SEK

PURPOSEJOURNEY

FROM HIERARCHY TO SELF-ORGANIZATION

Everything in Purpose Expedition and in addition:

 • Common values
 • Coaching leaders
 • Communication and feedback
 • Create high-performance teams
 • Decision-making and advisory processes
 • Responsibility creates energy

15 000 SEK

PURPOSE PERFORMANCE

AN ATTRACTIVE EMPLOYER

Everything in Purpose Journey and in addition:

 • An attractive employer
 • Internal structures and processes
 • Peer to peer coaching
 • Conflict management methods
 • Meeting structures
 • Recruitment and onboarding

15 000 SEK

This is how it works

To start your purpose journey, you buy the subscription, Purpose Expedition, for SEK 15,000 a month. Then you do much of the work yourself, but we give you ongoing support and advice.
When you then feel that you need more support or want to make the journey faster, you can buy more support through the next step in the subscription, Purpose Journey. Then an additional SEK 15,000 is added per month, so the total cost is SEK 30,000 per month.
For further support, the next step is in the subscription, Purpose Performance, for a total of SEK 45,000 per month. Here we are more active consultants and support you to run various development activities.
The subscription runs for a minimum of 3 months.

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 

Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert syfte och vision


06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet