Erbjudande: Hur kan du släppa loss dina medarbetares potential? – inbjudan till nätverksgrupp

Vill du testa nya sätt att leda och organisera er verksamhet?

Många chefer söker idag efter alternativ till de traditionella sätten att styra och leda en organisation, t ex genom ett ökat självstyre. De är redo att ta steget till nästa nivå av organisationsutveckling men letar fortfarande efter hur de ska göra det i praktiken. Är du en av dem?

Vi bjuder in till ett nätverk för att skapa dynamiska diskussioner kring hur du kan leda och organisera din verksamhet. Hur kan du skapa tillit och engagemang i din organisation och hur kan du samtidigt bidra till ett bättre arbetsklimat, motiverade medarbetare och ett ökat resultat?

Information om nätverksgruppen:

Syfte:

Att tillsammans med andra chefer och ledare ges möjlighet att diskutera och reflektera i mindre grupper över utvecklingen av både organisation och ledarskap i sin verksamhet, att få nya verktyg och insikter samt att erbjudas möjlighet att bolla idéer med likasinnade i ett neutralt forum.

Målsättning:

Efter nätverkets slut ska deltagarna ha fått mer insikt och trygghet samt fler verktyg och modeller för att kunna möta de utmaningar som ställs på en framtida ledare.

Målgrupp:

Chefer och andra verksamhetsledare som vill utveckla sin kompetens för att organisera och leda sin verksamhet.

Vi har ambitionen att sätta ihop grupper som matchar varandra avseende storlek på verksamhet etc. i största möjliga mån. Vi kommer också att göra en avstämning med deltagarna för att stämma av att det inte finns några konkurrensförhållanden eller annat som kan påverka gruppdynamiken. Alla diskussioner kommer att vara konfidentiella.

Vi kan även erbjuda individuell coachning med samma syfte, då skräddarsyr vi ett program för dig. Offert lämnas i detta fall.

Innehåll:

Olika synvinklar på organisation och ledarskap kommer att presenteras, du kommer att ges nya verktyg för att möta framtida krav på chefs- och ledarskap, få möjlighet att bolla idéer i ett neutralt forum och få ta del av erfarenheter från en extern gäst.

En digital diskussionsplattform kommer att öppnas upp för deltagarna där man kan utbyta erfarenheter, diskutera och ställa frågor.

Upplägg:

– Grupp om 8–10 deltagare

– 6 träffar á 3 timmar varannan månad. Mötena kommer att hållas mellan kl. 9-12.

– Start i januari 2017.

– Mötena kommer att äga rum centralt i Stockholm och även ute hos nätverksdeltagarna.

– Kostnad: 9 000 kr per deltagare

BONUS: Fredric Laloux´s bok ”Reinventing Organizations” inkluderas i kostnaden för nätverket.

Om du är intresserad av att delta eller har frågor, kontakta Heléne Ählberg.

OBS! Sista anmälningsdatum: 12 januari 2017

Mailadress: helene.ahlberg@leadingbusiness.se eller på mobiltelefon: 070-689 02 02

 

Leave a Comment

Share This