fbpx
  • Home
  • Frågeformulär attraktiv arbetsplats

Frågeformulär attraktiv arbetsplats

powered by Typeform

Skapa en arbetsplats där människor vill bidra och känner engagemang!

Ett gemensamt syfte i en organisation skapar en speciell känsla av tillhörighet, deltagande och engagemang bland anställda. När vi arbetar i en sÃ¥dan miljö känner vi ett speciellt band med verksamheten, vad den stÃ¥r för och vad den gör. De känner ocksÃ¥ ett starkt band med varandra och med kunder, leverantörer och deras hemmamiljö.

Vad vill du skapa för känsla på din arbetsplats? Hur skulle ett större engagemang och ansvarstagande positivt påverka er?

Gör det snabba testet och få reda på hur du kan ta nästa steg i att bli en attraktiv och syftesdriven arbetsplats!

Du kommer att fÃ¥ personlig Ã¥terkoppling inom loppet av nÃ¥gra dagar. Jag ser fram emot att pÃ¥börja en dialog med dig kring den syftesdrivna arbetsplatsen.

På återseende,

Helene Ählberg

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}