powered by Typeform

Skapa en arbetsplats där människor vill bidra och känner engagemang!

Ett gemensamt syfte i en organisation skapar en speciell känsla av tillhörighet, deltagande och engagemang bland anställda. När vi arbetar i en sådan miljö känner vi ett speciellt band med verksamheten, vad den står för och vad den gör. De känner också ett starkt band med varandra och med kunder, leverantörer och deras hemmamiljö.

Vad vill du skapa för känsla på din arbetsplats? Hur skulle ett större engagemang och ansvarstagande positivt påverka er?

Gör det snabba testet och få reda på hur du kan ta nästa steg i att bli en attraktiv och syftesdriven arbetsplats!

Du kommer att få personlig återkoppling inom loppet av några dagar. Jag ser fram emot att påbörja en dialog med dig kring den syftesdrivna arbetsplatsen.

På återseende,

Helene Ählberg

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 

Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert syfte och vision


06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet