fbpx
powered by Typeform

Skapa en arbetsplats där människor vill bidra och känner engagemang!

Ett gemensamt syfte i en organisation skapar en speciell känsla av tillhörighet, deltagande och engagemang bland anställda. När vi arbetar i en sådan miljö känner vi ett speciellt band med verksamheten, vad den står för och vad den gör. De känner också ett starkt band med varandra och med kunder, leverantörer och deras hemmamiljö.

Vad vill du skapa för känsla på din arbetsplats? Hur skulle ett större engagemang och ansvarstagande positivt påverka er?

Gör det snabba testet och få reda på hur du kan ta nästa steg i att bli en attraktiv och syftesdriven arbetsplats!

Du kommer att få personlig återkoppling inom loppet av några dagar. Jag ser fram emot att påbörja en dialog med dig kring den syftesdrivna arbetsplatsen.

På återseende,

Helene Ählberg