Innovativa rum – Del 1.

Eller. Att lära sig att lägga åt sidan.

I ett tidigare inlägg (Hur förenar vi digitalisering och design i nödvändig innovation?) lovade jag att komma tillbaka till hur man kan skapa en kultur där olika ”innovation space” kan växa fram och utvecklas, och där den övriga organisationen både tillåter och skyddar sådana innovativa rum.

En av utmaningarna är att synliggöra och lägga åt sidan de kulturella begränsningar och konventioner som formar vårt sätt att tänka och som därför ligger i vägen för nya, kreativa tankar och lösningar. Lyckas vi inte med det kommer vi inte att kunna skapa utrymme för nya tankar och idéer. Det är en välbekant utmaning.

Men utmaningen har numera två dimensioner: Det innovativa rummet i sig behöver en sådan öppen kultur. Hela organisationen behöver samtidigt en kultur som tillåter och skyddar just detta. Oavsett om det innovativa rummet lever parallellt med resten av organisationen, vid sidan om eller helt självständigt.

Detta nya är en utmaning för att kunna navigera i en värld som kännetecknas av en allt snabbare förändring. Globalisering, digitalisering, nya generationer, informationsmängd, innovationstakt: En organisation som vill överleva måste kunna hantera både och.

Det är möjligt att skapa innovativa rum på flera sätt. Förutsättningen är förankring på högsta nivå i organisationen för att skapa dels insikten top-down, dels uthålligheten som kommer att krävas.

Steg 1. Katalysator. En workshop på högsta nivå där nyckelpersoner får lägga konventioner och strategier åt sidan. Sedan innovera och identifiera vilka utmaningar som kan bli möjligheter kopplat till t ex digitalisering och design – genom att använda olika individuella kompetenser och perspektiv inom gruppen.

Steg 2. Analys. En analys av identifierade möjligheter och resurser kopplat till individuella förmågor och organisation.

Steg 3. Plan. En handlingsplan kring möjligheter, individ och organisation för att skapa ett innovativt rum. Vilka olika kompetenser, egenskaper och förmågor behövs? Hur skapar vi ett innovativt rum i vår organisation? Ska den verka inom, i anslutning till den befintliga organisationen, eller helt utanför?

Steg 4. Självstyre. Det innovativa rum som skapas, utifrån möjligheter och olika individuella förmågor vad gäller kompetens och perspektiv, tillåts bli en självstyrande grupp inom organisationen. Med mandat till förändring, nya sätt att arbeta och leda verksamheten. Och viktigast av allt, med tydligt stöd från högsta ledningen.

Steg 5. Transparens. Den övriga organisationen måste få information och insikt om att och varför det innovativa rummet existerar – och hur viktigt det är att tillåta och skydda rummet från invanda hierarkier, strukturer och normer. Transparens är enda vägen.

Resultatet? En organisation som står bättre rustad för innovation och utveckling i en värld där allting förändras allt snabbare.

Vi behöver verkligen utmana oss själva, varandra och våra organisationer i sättet att tänka kring innovation, individ och organisation – och utmana invanda tankemönster för att hitta vägar framåt. Samtidigt måste vi bibehålla trygghet och tillit i den organisation som fortfarande hanterar vår verksamhet.

Både och.

Nästa inlägg om innovativa rum kommer handla om ”speed boats”.

Leave a Comment

Share This