fbpx

Syftesdriven organisations-utveckling

Ett syftesdrivet företag står för och agerar för något större än enbart sina produkter och tjänster och blir genom det konkurrenskraftigt i en snabbt föränderlig ekonomi.

Vad är ett syfte för en organisation?

Ett högre syfte i en organisation handlar inte bara om lönsamhet eller tillväxt. Det återspeglar något mer ambitiöst. Syftet beskriver hur de människor som arbetar i en organisation gör skillnad, hur deras arbete ger dem en känsla av mening och att de bidrar.

Ett syfte kan förklaras som en organisations skäl för att existera. Ett syftesdrivet företag står för och agerar för något större än enbart sina produkter och tjänster. Syftet blir grunden för en organisatorisk strategi och en färdplan för att förbli konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig ekonomi.

Leading Business kan hjälpa er med syftesdriven organisationsutveckling. Vi finns i Stockholm och hjälper både ledare, och ledningsgrupper att utveckla syftesdrivna företag över hela landet.

Vad kännetecknar syftesdrivna organisationer?

1.

De integrerar syftet i kärnaffären och utformar en strategi för tillämpning och beslutsfattande.

2. 

De kopplar de anställdas dagliga arbete till ett större, gemensamt syfte

3. 

De utgår från syftet för att skapa mätbara mål för organisationen

4. 

Ett organisatoriskt syfte kan driva innovation.

5. 

De engagerar sina partners kring syftet. Det kan handla om hur man samverkar med leverantörer, kunder, distributörer, och styrelsen. 

Vad handlar syftesdriven organisationsutveckling om?

Syftesdrivna företag finns i alla former och storlekar och i olika branscher över hela världen. De finns både i näringsliv, offentlig sektor och i icke-vinstdrivande organisationer. Det de har gemensamt är en tydlig förståelse för vad de står för, och en vilja att ta ställning på ett sätt som skapar långsiktigt värde för deras organisation och de människor de tjänar. Det är inte längre en fråga OM en organisation ska leda utifrån ett syfte, det handlar om HUR de ska göra det.

På en grundläggande nivå kan syftet uttrycka vad en organisation strävar efter att vara och göra. Men på en djupare nivå, blir det ett medvetet uttryck för hur en organisation avser att utvecklas och förändra sig själv.

Linjärt och transformativt syfte

Det kan finnas två former av syfte, ett linjärt och ett transformativt. Ett exempel på ett linjärt syfte är bilförsäljaren som säljer bilar för att kunderna ska kunna ta sig från A till B. I det fallet kommer syftet att driva organisationen att utveckla olika metoder för att kunna sälja bilarna som i sin tur kommer att hälpa verksamheten att uppnå linjär tillväxt. Vid ett transformativt syfte så kommer bilhandlaren aktivt välja vilken typ av bilar, t ex miljövänliga elbilar, som de ska sälja. Syftet kommer inte bara att fördjupa innebörden av vad bilen står för, det kommer också att påverka allt runt omkring bilförsäljningen och effekten elbilen kan ha på livet fär sina kunder. 

Syftet har störst potential när ett företag flyttar uppmärksamheten till sitt eget medvetande och sin inre tillväxt. 

Hur skapar man en syftesdriven organisation 

Utvecklingen av en syftesdriven organisation tar vid där strategin har utformats och ska implementeras. För att kunna lyckas med aktiveringen av syftet behöver vi ha en organisation som stödjer de människor som ska arbeta i den. De behöver kunna få komma till sin fulla rätt med sina unika förmågor och kompetenser. För att skapa den möjligheten behöver vi se över våra interna strukturer, processer och rutiner så att de är utformade på ett sätt som blir holistiskt och engagerande. Belöningssystem, utvecklingssamtal etc. bör utformas så att de också stödjer det syftet ska bidra till.

Läs mer om syftesdriven organisationsutveckling i bloggen

Vi publicerar regelbundet innehåll i vår blogg. Här nedan finns bloggar som är inriktade på organisationsutveckling som utgår från syftet.

mars 19, 2024

Jag har under min karriär upplevt både arbetsplatser

februari 21, 2024

I en värld där affärslandskapet ständigt förändras, framstår

februari 19, 2024

Att dyka ner i en organisations kultur kan

oktober 18, 2023

Vi lever i en orolig och osäker tid

augusti 29, 2023

I varje organisation finns det osynliga krafter som

augusti 29, 2023

Are you ready to make a meaningful impact

Boka ett möte och ta reda på vad som krävs för att bli en syftesdriven organisation

Missa inga nyheter från oss - prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig samtycker du till e-postutskick från oss.
Dina uppgifter delges aldrig någon annan och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke via en avregistreringslänk i varje mail.