91 %

Så många hävdar att kulturen påverkar värdet på företaget. Mer än hälften anser att kulturen är en av de tre viktigaste faktorerna för att öka värdet. Det visar en amerikansk studie om [...]

En kulturell due diligence betalar sig alltid

En kulturell due diligence (CDD) är en diagnos över hur väl två kulturer stämmer överens – eller inte gör det. Med hjälp av diagnosen går det att identifiera var kulturkrockar riskerar att uppstå [...]