Något är på väg att hända i näringslivet!

Något är på väg att hända i det amerikanska näringslivet! För första gången har Business Roundtable i USA uppdaterat sina principer för vad ett företags roll i samhället innebär.  Skillnaden nu [...]

Gamla strukturer begränsar….

64% diskuterar ständigt eller ofta organisationsfrågor i sin ledningsgrupp. Det vet vi från den enkät bland VD:ar och HR-chefer som vi genomförde under februari. En anledning till att [...]

Att ställa om till självstyre…

I några inlägg har jag beskrivit hur Grannvård, ett företag inom hemsjukvården har valt att organisera sig på ett lite annorlunda sätt. Genom att arbeta i självstyrande grupper har man lyckats [...]

0