Något är på väg att hända i näringslivet!

Något är på väg att hända i det amerikanska näringslivet! För första gången har Business Roundtable i USA uppdaterat sina principer för vad ett företags roll i samhället innebär.  Skillnaden nu [...]

0