Om mig

Min passion är att hjälpa individer och grupper att nå sin fulla potential genom att utveckla sin förmåga till samarbete, nya arbetssätt och organisationsformer. Jag är övertygad om att vi, genom att hitta vårt eget syfte, purpose, kan hitta vår passion och känsla av meningsfullhet. Vi kan skapa hållbara och människoorienterade organisationer som genom sitt syfte gör skillnad för sig själva och för andra.

Jag är civilekonom i botten och har byggt på med en utbildning till organisationskonsult och coach. Insåg att det inte var siffrorna som var det roliga på jobbet utan människorna! Nu har jag jobbat med utveckling av organisationer, grupper och ledare i snart 20 år och det är lika roligt fortfarande.

Även om jobbet är roligt så är det också tufft att vara ensamföretagare, att både sälja, utveckla, genomföra uppdrag och att bygga företag. Sommaren 2016 tog en ände med förskräckelse då jag sprang rakt in i den berömda väggen. Det tog mig över ett år att komma tillbaka till något slags normalläge men jag visste fortfarande inte var min process skulle ta vägen. Under vägen så har jag jobbat mycket med mig själv, med en intuitiv coach, meditation och yoga t ex.

Under sessionerna hos min coach så fick jag också många djupa andliga upplevelser som var helt nya för mig och till en början hade jag väldigt svårt att ta till mig dessa. Jag ville förkasta dem direkt eftersom jag inte var religiös. Men, det var så stark och kraftfulla upplevelser att det inte gick att värja sig. Här någonstans kom mitt aha-ögonblick, det finns faktiskt något mycket starkt inom mig som jag bör lyssna mer till. Min intuition eller min själ, vad man nu väljer att kalla det för.

Dessa upplevelser gjorde att jag sakta men säkert fick mer energi, började se en ljusning i den mörka tunnel som jag befann mig i även om jag inte visste vad jag var på väg emot på min resa. Någonstans har jag ändå haft en tillit och förtröstan till att jag kommer att få den hjälp jag behöver Ibland ska jag ärligt erkänna sviktar tilliten när jag har tyckt att det går för långsamt och jag inte har vetat vad nästa steg ska vara.

I detta arbete så har mitt syfte kommit att bli en viktig del för mig att fokusera på, hur kan jag skapa meningsfullhet i det jag gör och vad är det jag ska bidra med för att på något sätt göra denna värld till en bättre värld att leva i.

Det är också därför som jag vill hjälpa andra att hitta sitt syfte och att även företag ska bli syftesdrivna, det finns en sådan enorm kraft och potential i detta som vi inte får missa!

Efter att ha  sett så många organisationer där människor inte mår bra och inte får utvecklas eller påverka i den grad som de skulle kunna göra så är min övertygelse att vi måste leda annorlunda!

Kan vi skapa organisationer som drivs utifrån ett tydligt syfte så kan vi också attrahera duktiga människor som kan känna att deras syfte länkar i organisationens syfte och då kan bidra med sin fulla potential. Vilken kraft kan vi inte uppnå då!

 

Jag vill veta mer!
0
Share This