fbpx

Alltför ofta, även här i Sverige, förbiser man de kulturella skillnaderna när man ska slå samman två verksamheter. Problemen uppstår när man sedan ska börja samarbeta i den nya verksamheten.

Nästan 70% av alla sammanslagningar misslyckas på grund av kulturella skillnader eller liknande! Vad är det som gör att man lägger fokus på de finansiella frågorna men inte analyserar organisation, ledarskap och kultur i de olika verksamheterna?

Vi tror att det delvis handlar om tradition. Företag är beredda att betala för en finansiell due diligence, det är något som hör till i samband med M/A . De mjukare områdena är man mer ovan att definiera och därmed blir de också svårare att analysera men är nog så viktiga för att se till helheten vid en eventuell sammanslagning. Med ganska enkla verktyg skulle perspektiv kunna tillföras som i sin tur skulle ge ett bättre beslutsunderlag för en eventuell sammanslagning.

Detta är något som också lyfts upp allt oftare i olika artiklar, kanske främst i amerikansk media. Här är en intressant artikel från HBR: https://hbr.org/2014/12/before-a-merger-consider-company-cultures-along-with-financials

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}