fbpx

En kulturell due diligence (CDD) är en diagnos över hur väl två kulturer stämmer överens eller inte. Med hjälp av diagnosen går det att identifiera var kulturkrockar riskerar att uppstå och hur komplexa de är sedan kan man skapa en plan för att hantera kulturens inverkan på sammanslagningen eller förvärvet.

Det är länge sedan det räckte med att säga att människorna är organisationens viktigaste tillgång. Globalisering, digitalisering, kortare livscykler, ökad konkurrens… Allt gör att vi måste värdera och förstå organisationens kultur och dess inflytande på människor och prestation för att nå mål och visioner.

En kulturell due diligence i fyra steg före, under och efter ett förvärv hjälper oss med detta:
Steg 1: Självinsikt kring den egna kulturen.
Steg 2: Översiktlig kulturell värdering av förvärvskandidater.
Steg 3: Detaljerad kulturell värdering av organisationen.
Steg 4: Integrationsplan efter förvärv.

Det går att förbättra oddsen för en framgångsrik sammanslagning eller ett lyckosamt förvärv. Carleton och Lineberry går så långt som att i sin bok Achieving Post-Merger Success hävda att siffran 70 procent misslyckade förvärv och sammanslagningar kan bli det omvända, 70 procent lyckade förvärv och sammanslagning, om kulturell due diligence gjordes till en självklar del av traditionell due diligence.

Om de har rätt borde en kulturell due diligence definitivt betraktas som obligatorisk för att maximera effektivitet och lönsamhet.

Läsvärt:
Achieving Post-Merger Success – J. Robert Carleton, Claude Lineberry
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0787972916.html

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}