fbpx

Nästan 70 procent av alla sammanslagningar misslyckas på grund av kulturella skillnader eller liknande. Det är svårt att helt undvika kulturkrockar men det finns sätt att maximera fördelarna och minimera konflikter och onödig stress när man slår samman två verksamheter.
Det allra mest grundläggande är att skapa tillit. Det låter självklart. Men många gånger är trycket på ledningen efter ett förvärv väldigt stort, beslut fattas snabbt utan ordentlig information om orsaker och konsekvenser, tidiga åtaganden kanske inte kan efterlevas, och så vidare. En genomtänkt och konsekvent kommunikation är därför a och o.
Att på olika sätt synliggöra värderingar genom att bryta ner dem i beteenden och handling gör det möjligt att hitta gemensamma nya. Det kan göras till exempel i intervjuer och fokusgrupper, eller genom att observera hur möten går till. Att tidigt sätta en möteskultur är en effektiv hjälp till att hitta ett gemensamt sätt för interaktion och samarbete. Andra övergångsaktiviteter som events kring teman, tillfällen för ledningen att synas och besvara frågor, underlättar också övergången från två separata organisationer till en sammanhållen grupp.
Sätt upp guidelines för implementeringen. Det finns flera saker att följa och några fallgropar man bör undvika. Var generös med information och ta reda på vad människor vill veta (inte bara vad de borde veta). Igen, en genomtänkt och konsekvent kommunikation från Dag 0 och ett år framåt är till stor hjälp för att underlätta sammanslagningen.
Hantera konflikter och olikheter, men håll ordning på vad de handlar om: Är det skillnader i mål och värderingar eller bara frustration? Och hantera målkonflikterna. Värderingar och mål är sammanvävda och vi kan inte ändra det ena utan att det andra påverkas. Genom att använda konsulter i processen finns objektivitet hos en tredje part, som också kan lyfta frågor tidigare och sortera i vad som är presenterade eller underliggande problem.
Till sist, kom ihåg att alla får en smekmånad. Men den går över. Repetition är kunskapens moder. Det gäller även vid sammanslagningar.
Läsvärt:
Vector Group har publicerat ett white paper Process: Merging Cultures som visar på sätt att maximera fördelarna och minimera konflikter och onödig stress när man slår samman två verksamheter.
http://1.vectorgroupinc.com/documents/VectorGroup_Process_MergingCultures.pdf

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}