fbpx

Jag läser Dagens Nyheter och ögonen dras till en artikel som presenterar resultatet från Jobbhälsobarometern. Drygt 10 000 svenskar har svarat på frågor om hur de ser på sin hälsa i förhållande till arbetet och resultatet förvånar inte.

Man konstaterar att det finns ett starkt samband mellan människors sjukfrånvaro och deras känslor och upplevelser kring sin arbetsplats. Vid rehabilitering fokuserar man oftast på individuella rehabinsatser istället för att ta ett större grepp kring långsiktigt hållbara insatser för att skapa en bra arbetsmiljö med ett gott ledarskap och där medarbetarna känner att de blir lyssnade på och blir behandlade rättvist. Det är något väldigt grundläggande och borde inte vara omöjligt.

37% av de som säger att de är nöjda med sin arbetsmiljö tror inte att de kommer att behöva stanna hemma en enda dag för sjukdom det närmaste året. Att jämföra med 24% av dem som är missnöjda med sitt arbete. Läs artikeln här:http://www.dn.se/ekonomi/nojda-anstallda-sjukskriver-sig-mer-sallan/

Arbetsmiljöverket kom ut med en ny förordning för inte så länge sedan som också fokuserar på ett långsiktigt arbetsmiljöarbete. Frågan är vad som händer ute i företagen. Förordningen som börjar gälla den 31/3-2016 hittar ni här:https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/

Det är tråkigt att det ska behövas en förordning för dessa viktiga frågor men om vi kan vända det till att det bidrar till något positivt och konstruktivt så kan det komma något gott ur det. 

Vi måste börja ta tag i roten till problemen och inte bara skumma på ytan i arbetsmiljöarbetet. Att ta tag i den långsiktiga utvecklingen av arbetsmiljö och ledarskap i en värld där många nätt och jämnt orkar hålla näsan ovanför vattenytan.

Det är dags att tänka nytt i hur vi organiserar våra arbetsplatser! Att våga testa nya sätt att arbeta, strukturera vårt arbete annorlunda för att skapa mer delaktighet, ge möjligheter för alla att ta egna initiativ och delegera ansvar. Helt enkelt skapa mer hållbara och välmående arbetsplatser!

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}