fbpx

Att kopplingen mellan kultur och affärsresultat intresserar många visade sig under, och i samtal efter, vårens två frukostseminarier på temat ”Från värdegrund till varumärke”. Att forskning dessutom visar att de företag som lyckas skapa en stark kultur kopplat till företagets strategi är betydligt lönsammare än andra borde locka än fler att investera i kulturarbete.
Traditionellt ligger ansvaret för värdegrund hos HR medan ansvaret för varumärke ligger hos marknad/kommunikation. Under seminarierna har vi pratat om att det finns mycket att vinna genom ett ökat samarbete då både varumärke och värdegrund försöker besvara samma frågor. Många av våra deltagare kunde bekräfta att det är en utmaning att få till samarbetet i dessa frågor men också att det finns en stor potential just i detta samarbete.

Vi fick ta del av Melker Forsséns berättelse om Spoons kulturresa från ”Rockband” via ”Storfamilj” och ”Bostadsrättsförening” till det ”Företag”  det är idag. Han liknade arbetet med företagskultur med en trädgårdsmästares arbete med att vårda sin trädgård: Man måste både så, vattna och rensa för att få medarbetare att växa och spira. Det är dessutom svårt att på förhand säga hur trädgården kommer att bli.

I dialogen med deltagare efter seminarierna har vi förstått att det finns ett intresse av att få ta del av erfarenheter från någon som genomgått en medveten förändringsresa. Vi hoppas kunna komma tillbaka på detta tema och även ge fler konkreta tips på hur man kan komma igång med eller hitta ny kraft i sitt värdegrunds- och varumärkesarbete. En bra start är alltid att ta reda på vilka värderingar som finns representerade i organisationen och bestämma vilka som är viktiga. Värderingar styr beteenden och beteenden leder i sin tur till olika resultat av det vi gör. Vi påverkar med andra ord resultatet genom våra värderingar.

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}