Kvällsseminarium: Att organisera självstyrande team den 26/10

Det finns inga chefer. Teamet har hela ansvaret för planering och genomförande. Alla arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och tar ansvar för och utför alla arbetsuppgifter. Låter det som en utopi?

Vi tror inte att det behöver vara det men det kräver att vi utmanar oss i våra invanda tankemönster och beteenden. Detta är något som tar tid och det gäller att från början ha fokus på vilka beteenden som bygger en kultur som stödjer självstyre.

Genom att arbeta i självstyrande grupper lyckas man ofta skapa mer motivation, ansvarstagande och kvalitet gentemot kund. Vad innebär det då att arbeta i självstyrande grupper eller självstyrande organisationer?

I självstyrande organisationer saknas det formella roller, befattningsbeskrivningar, organisationsscheman, chefsstrukturer etc. Strukturer och processer för organisationen finns men de ser olika ut jämfört med traditionellt styrda organisationer.

Leading Business bjuder in till ett inspirationsseminarium med fokus på hur du kan skapa förutsättningar för att arbeta i självstyrande team i din organisation.

Syftet med seminariet är att skapa en dialog kring hur vi skapa mer självstyrande team i våra organisationer. Vad krävs för att arbeta i självstyrande organisationer? Vilka beteenden behöver ni premiera om ni vill bygga en självstyrande organisation? Vad är viktigast att fokusera på?!

Anmäl dig på denna länk:http://www.foocafe.org/stockholm/events/1250-att-organisera-sjalvstyrande-team

Frågor? Kontakta: Helene Ählberg: 070-689 02 02 alternativt helene.ahlberg@leadingbusiness.se

Datum och tid: 26/10 kl. 17.30 – 19.30

Vi bjuder på lättare förtäring.

PLATS: Foo Café, Ringvägen 100, Hiss A1, 9 tr, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt men vi uppskattar mycket om ni hör av er vid återbud. Det går bra att skicka en kollega istället.

Välkommen!

Leave a Comment

Share This