fbpx

I en föränderlig värld blir förmågan till förnyelse och innovation livsavgörande för organisationer. Den digitala utvecklingen har redan förändrat organisationers strukturer, affärsmodeller och förflyttat hela branscher. Pandemin har omkullkastat mycket av de förutsättningar vi hade för att driva våra företag och vi har tvingats ställa om på många olika sätt. Samtidigt som det kan vara jobbiga och utmanande förändringar så finns det också möjligheter och potential i dessa förändringar om vi lyckas hantera dem på ett bra och konstruktivt sätt.

En sak är säker, framtidens organisation kommer att se helt annorlunda ut vad den gör i många organisationer i dag. För chefer och ledare handlar det om att skapa rätt förutsättningar för att hantera de nya utmaningarna. För organisationer handlar det om att utvecklas eller i värsta fall avvecklas på ett antal års sikt om man inte hänger med i utvecklingen. Förändringarna går snabbt nu!

Omvärlden präglas av en ökad komplexitet och osäkerhet. Många chefer är satta att leda globalt spridda team som arbetar i olika tidszoner med många kulturella skillnader där teamet tillsammans ska lösa utmanande komplexa uppgifter på ofta kort tid. Vi kommer nu också att fortsatt arbeta i hybridorganisationer där vi både arbetar på kontoret och hemifrån.

I det svenska näringslivet kan vi se en tuff arbetssituation med höga ohälsotal på grund av stress, nedskärningar och omstruktureringar.

Förankrade strategier skapar potential 

Samtidigt ser vi att svenska företag inte lyckas förverkliga mer än 1-3 av sina strategiska beslut. Anledningen: kommunikation från närmsta chef och ledningsgrupp fallerar… Strategierna implementeras inte utan fastnar ofta i toppen av organisationen. Medarbetarna har inte en aning om hur de ska kunna bidra till att förverkliga strategierna och skapa värde för organisationen. Detta trots att man anser att strategierna är den enskilt viktigaste faktorn för framgång.

Endast 5 procent av ett företags anställda förstår och kan använda dess strategi i sin arbetsvardag.

Endast 16 % av Sveriges medarbetare är motiverade och många skulle byta arbetsplats i morgon dag om man bara kunde. Företag med engagerade anställda har bättre närvarostatistik, presterar bättre resultat och är i snitt 22 % mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter. Här finns det en enorm potential att ta tillvara!

Vi behöver hitta bättre sätt för att förena organisationens syfte, vision och skapa strategier för att förverkliga dem i organisationen. Tänk vilken kraft det skulle skapa!

Framtidssäkra ert ledarskap

En viktig fråga är ledarskapet, har era chefer och ledare förmåga att hantera alla dessa utmaningar på ett konstruktivt sätt?

En global studie visar att ledarutvecklingsprogrammen inte riktigt hänger med i de snabba förändringarna. De metoder vi använder idag för att utveckla ledare har inte ändrats speciellt mycket. Majoriteten av våra ledare utvecklas genom on the job-training, utbildning och coaching/mentoring och kanske 360 graders feedback. Detta är fortfarande viktigt men utvecklingen går inte tillräckligt fort! Chefer har blivit experter på VAD men har fortfarande svårt att hantera HUR vad gäller sin egen utveckling.

Det kommer framöver att ställas krav på andra ledarförmågor, en mer komplex och adaptiv tankeförmåga krävs t ex. ”Hur kan vi skapa mer utvecklade sinnen”…

Vi ser också att den nya generationen som kommer in på arbetsmarknaden har helt nya värderingar och ställer andra krav på sina arbetsplatser. De vill ta plats och få utökat ansvar och snabbt kliva in i ledarroller, men inte till vilket pris som helst. Vi har länge pratat om att yngre generation är mer värderingsdrivna och söker meningsfullhet på arbetet. Detta får konsekvenser t ex i anställningsintervjuer, där vi som arbetsgivare tidigare varit vana att ställa frågan kring vad den intervjuade ser att hen tillföra till företaget. Nu vänds istället frågan till intervjuaren, då den potentiella medarbetaren istället frågar vad företaget kan tillföra till dennes framtida utveckling. ”Varför ska jag börja jobba hos er?”

Trender inom ledarutveckling

Vi kan se några trender inom ledarutveckling som håller på att utkristalliseras och det är följande:

  • Varje individ behöver ta ett eget ägarskap för sin utveckling, bÃ¥de personlig och professionell. Det troliga är att dessa perspektiv gÃ¥r ihop mer och mer.
  • Vi är autentiska och ärliga, och vi förväntar oss även det av andra människor
  • Vi visar mod och ödmjukhet mot andra människor
  • Innovation och kreativitet blir ännu viktigare framöver
  • Nätverk, nätverk, nätverk… Att kunna skapa och bygga nätverk blir allt viktigare
  • Grupp istället för individ, fokus ligger pÃ¥ att kunna samarbeta ännu mer i team framöver
  • Ledarskapet växlar beroende pÃ¥ uppgift, den som har rätt kompetens för att utföra uppgiften tar ocksÃ¥ ledarrollen. Den traditionella chefsrollen övergÃ¥r till att bli en coachande ledarroll.

Vi kan slå fast att det är dags för ett nytt modigt ledarskap och ett helt nytt sätt att organisera våra verksamheter och arbetssätt MEN hur ska det gå till?

Ja, det är ingen av oss som har facit klart. Däremot så tror jag att vi måste våga testa nya tillvägagångssätt vad gäller organisation och ledarskap, att experimentera och lära oss av nya erfarenheter som görs. Att våga kliva ur den berömda boxen och testa nytt, det kanske inte är så farligt?

Vad kan du göra som ett första steg för att rubba dina cirklar som chef? Vad i din ledarstil skulle du kunna ändra för att bli mer autentisk och kommunikativ?

Nu är det sommar och semester för de flesta. Kanske kan lite avkoppling ge dig tid för reflektion om hur du vill att din ledarroll ska se ut. Är du nöjd som det är i dag eller känner du att det är något som du skulle vilja ändra på?


About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}