fbpx

Får du som VD ut det du behöver från din ledningsgrupp?

Har du någonsin reflekterat över vad din ledningsgrupp verkligen tillför ditt företag?
Vi vet alla att en stark ledningsgrupp är hjärtat i en framgångsrik organisation, men hur ofta stannar vi upp och utvärderar gruppens verkliga bidrag?

En effektiv ledningsgrupp ska inte bara finnas där för att bocka av punkter på agendan eller lösa ”cykelställsfrågor”. Den ska vara din strategiska partner, ditt bollplank och din källa till inspiration och innovation.

Så hur vet du om du verkligen får ut det du behöver från din ledningsgrupp?

Här är några frågor att reflektera kring:

1. Strategiska eller operativa diskussioner
Det är lätt att fastna i dagliga operativa frågor, men en ledningsgrupp bör lyfta blicken och fokusera på strategiska frågor och beslut. Har ni rätt balans?

2. Utmana status quo
En bra och effektiv ledningsgrupp vågar ifrågasätta och utmana, både varandra och dig som ledare. Det är genom dessa diskussioner som tankar kring innovation och förbättringar föds.

3. Mångfald i perspektiv
Mångfald i en ledningsgrupp innebär inte bara olika demografiska bakgrunder utan även varierande erfarenheter och tankesätt. Kan vi nyttja dessa olikheter så kan vi lättare se möjligheter och lösningar ur olika vinklar.

4. Öppen och ärlig kommunikation
Konstruktiv feedback och öppen kommunikation är grunden för ett effektivt samarbete. Att kunna uttrycka sina åsikter fritt i en ledningsgrupp utan att bli kritiserad eller ifrågasatt är viktigt för att kunna hantera komplexa frågor.

5. Agilitet
I en snabbt föränderlig värld är förmågan att anpassa sig avgörande. Har ni en kultur som främjar snabb respons och flexibilitet?

Genom att ställa dessa frågor till dig själv kan du få en tydligare bild av din ledningsgrupps effektivitet och identifiera områden som kan förbättras.
Eller, ännu bättre, varför inte ta upp frågorna till diskussion i din ledningsgrupp?

Vad är dina tankar? Får du ut det du behöver från din ledningsgrupp?
Dela gärna dina erfarenheter och insikter!

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}