fbpx

Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. En forskningsstudie har visat att om människor upplever en känsla av mening och syfte i sitt liv ökar den totala livslängden.  Lika viktigt är att ha en känsla av mening i våra roller i arbetet. Det räcker inte att hitta denna känsla av mening en gång - du måste ständigt återskapa känslan då vi utvecklas hela tiden och förändringar ständigt sker omkring oss.

Vi är många som anser att det måste finnas mer i arbetslivet än att bara jobba för pengarna.  De flesta av oss vill göra ett avtryck, känna att vi gör skillnad på jobbet.

För många har dessa funderingar verkligen satts på sin spets i de extraordinära tider vi lever i nu. Kanske har du blivit av med din försörjning eller på annat sätt drabbats av covid-19 i olika aspekter? Framtiden känns osäker, orolig och det kan vara svårt för oss att förhålla oss till den osäkerheten. Då blir det extra viktigt att ha en egen känsla av riktning för sig själv och sitt liv.

Jag vill inspirera dig genom att ge dig några frågor att reflektera över:

  • Vad ger mig energi och glädje?
  • Vad är jag tacksam över?
  • Vilka är mina talanger och förmågor?
  • Vad skulle jag göra om pengar inte var viktiga?
  • Hur vill jag bidra i samhället?

För en logg under ett par veckor och se i vilken av de olika frågorna du uppehåller dig i mer än de andra. Vad väcker frågorna för tankar och känslor hos dig? Är du nöjd med utfallet eller känner du att det är något som skaver eller kanske till och med saknas i ditt liv?

Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. Om vi har för mycket fokus på karriär och lön utan att det överensstämmer med vårt syfte, purpose, så kommer vi till slut inte att vara nöjda utan risken är att vi upplever att vi lever ett tomt och innehållslöst liv. Våra relationer tar stryk och vi kanske till slut riskerar att drabbas av utbrändhet eller depression.

Om du aldrig har funderat över ditt personliga syfte så kanske det är dags nu. Det handlar om ett enkelt uttalande om hur du väljer att leva varje dag. Gör det kortfattat, specifikt och uttrycksfullt. Ditt syfte bör vara personligt, det ska väcka positiva känslor i dig.

Livet är kort. Du förtjänar att arbeta i en roll, och för en organisation, där ditt personliga syfte kan få lysa. Men en organisation, din chef eller ditt team kommer inte att hjälpa dig med detta, utan det är upp till dig att våga reflektera, lyssna inåt och upptäcka ditt syfte!

Så, min fråga till dig blir, har DU modet att hitta ditt syfte?

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}