fbpx

I förra veckan hade vi besök av Karin Kilhammar som talade om sin forskning kring medarbetarskap.
Hon berättade att medarbetarskap är ett nordiskt begrepp och innebörden i ordet kan variera både med organisation och perspektiv (medarbetar- eller arbetsgivarperspektiv). Gemensamt är att det handlar om medarbetarens roll och förhållningssätt, ansvarstagande, delaktighet och inflytande och om hur relationer hanteras.
Frågor om medarbetarskap är intressanta. Det visade sig inte minst på diskussionen under och efter frukostseminariet. Detta framkom också i den undersökning som presenterades vid ”Årets VD” i början av november: Frågor kring medarbetarskap är något som VD:ar vill lägga mer tid på, men de allra flesta tycker inte att deras tid räcker till.
Vi kommer tillbaka till temat medarbetarskap under våren då vi på Leading Business hoppas fler företag och organisationer sätter fokus på medarbetarskap och samspelet mellan ledare och medarbetare.
Vi vill även rikta ett STORT TACK till Karin och till alla våra frukostgäster.
Karin Kilhammar disputerade 2011 vid Linköpings universitet med avhandlingen ”Idén om medarbetarskap”.

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}