fbpx

Har ni hört talas om Buffer?

Det är ett amerikanskt företag som hjälper andra att driva trafik och engagemang på sociala medier. Det som är intressant med dem är att de har skapat ett helt nytt sätt att sätta lön för sina medarbetare. Buffer drivs av framför allt två väldigt starka värderingar: transparens och jämlikhet.

Detta har de också försökt att avspegla i lönesättningen. Jag ska här försöka beskriva hur systemet fungerar, hoppas att ni står ut med att det blir lite detaljerat!

Lönesättningssystemet består av fyra olika delar, dessa adderas i sin tur till en total årslön:

Buffer salary formula

Den första delen i systemet avser en värdering av vilken roll varje person innehar. Beräkningen av Roll baseras i sin tur på fyra olika faktorer:

1. Generell bas

Denna faktor utgör 35% av totalbeloppet avseende roll.

2. Lokalisering

Buffer är ett globalt bolag och därför så utgör 65% en uträkning av vad det kostar att bo i respektive stad.

3. ”Cost of Good Living”

Fast belopp frÃ¥n 0 USD till 8 000 USD, beroende pÃ¥ vad marknadskostnaden är att bo i respektive stad. Detta Ã¤r en justering frÃ¥n deras tidigare formel, där man bara tog hänsyn till faktisk kostnad.

4. ”Role value”

En multiplikator för att justera lönen generellt. Buffer hÃ¥ller inte med de marknadsindex som finns nationellt för olika tjänster och för att göra det mer jämlikt sÃ¥ har man infört denna multiplikator. Ibland kan dÃ¥ lönen öka med en multipel pÃ¥ 1, 1 och ibland minskas med 0.9.

Buffer Good life Curve correction

Ovan ser ni justering av faktorn ”Cost of Good Life”.

För att räkna ut en Erfarenhetsfaktor som utgör det andra värdet i första momentet så behöver man skatta sin egen erfarenhet. Här finns det fyra olika nivåer:

  1. Nybörjare                     Lönen räknas upp med värdet 1
  2. Medel                             Lönen räknas upp med värdet 1,1
  3. Avancerad                     Lönen räknas upp med värdet 1,2
  4. Mästare                         Lönen räknas upp med värdet 1,3

Nu har vi räknat ut den första delen av fyra i systemet. Nästa del är intressant, här tar man hänsyn till hur mÃ¥nga i personens hushÃ¥ll som är beroende av lönen! För varje person som är beroende av lönen sÃ¥ adderar man 3 000 USD pÃ¥ Ã¥rsbasis till lönesumman.

Den tredje delen baseras på Lojalitet. För varje år som en person väljer att arbeta på Buffer så adderar manen generell ökning på 5% till lönen.

Den fjärde och sista parametern har att göra med aktier i bolaget. Man kan som anställd antingen välja att fÃ¥ optioner i bolaget, antingen kan du fÃ¥ 10 000 USD mer i lön eller sÃ¥ kan du välja att fÃ¥ 30% mer optioner.

Här kan du själv testa vad du skulle fÃ¥ i lön om du skulle jobba hos Buffer: https://buffer.com/salary?r=1&l=10&e=2&q=0

De anser inte att deras lönesättningssystem är perfekt ännu utan de har en lista på områden som de fortfarande vill justera:

  • Erfarenhetsfaktorn anser de är lite trubbig
  • Skatter, olika länder har olika skatter och detta skulle man vilja ta hänsyn till
  • Växelkurs
  • Hur justerar man för att anställda flyttar mellan olika Buffer-kontor i olika länder?

Några av dessa områden kanske kommer i nästa iteration av lönesättningssystemet….

Buffers lönesättningssystem har redan inspirerat många mindre bolag och framför allt många start-ups. Utöver att de har spridit sitt system så offentliggör de allas löner på internet så de lever utan tvekan upp till sitt värdeord transparens!

Här kan ni läsa mer om Buffer och deras lönesättningssystem: https://open.buffer.com/transparent-salaries/

Jag vet inte om det är något svenskt bolag som har anammat Buffers lönesystem eller liknande men det skulle vara väldigt intressant att få höra om det i så fall! Hör gärna av er till mig!

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}