Något är på väg att hända!

För första gången har Business Roundtable i USA uppdaterat sina principer för vad ett företags roll i samhället innebär.  Skillnaden nu är att de anser att företagen ska både skapa bra arbetstillfällen, en stark och hållbar ekonomi, innovation, en sund miljö och ekonomiska möjligheter för alla, inte enbart avkastning för aktieägarna.

Business Roundtable är en sammanslutning av verkställande direktörer för USA: s ledande företag som arbetar för att främja en blomstrande amerikansk ekonomi och utökade möjligheter för alla amerikaner genom sund offentlig politik. Sedan 1978 har Business Roundtable regelbundet utfärdat principer för bolagsstyrning.

Fokus har tidigare legat på att generera avkastning till ägarna men nu har något hänt! 181 CEOs har skrivit under dessa principer och kommer att verka utifrån dessa.

De nya principerna har nu fokus på att skapa långsiktigt hållbara företag med ett tydligt syfte:

” Medan vart och ett av våra enskilda företag tjänar sitt eget företagssyfte delar vi ett grundläggande engagemang för alla våra intressenter. Vi förbinder oss att:

  • Leverera värde till våra kunder
  • Investera i våra medarbetare
  • Att hantera våra leverantörer rättvist och etiskt
  • Stödja de samhällen där vi arbetar
  • Generera långsiktigt värde för aktieägarna”

”Precis som vi är fast beslutna att göra vår del som företagens vd:ar uppmanar vi andra att göra sin del också. I synnerhet uppmanar vi ledande investerare att stödja företag som bygger långsiktigt värde genom att investera i sina anställda och samhällen.”

Kanske kan detta bidra till att våra organisationer kan skapa tillväxt och lönsamhet men utifrån ett hållbarhetsperspektiv?!

Ett organisatoriskt syfte är fundamentalt för att kunna skapa denna typ av organisationer.

https://opportunity.businessroundtable.org/ourcommitment/

 

#syftesdrivenorganisation #leadingbusiness #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #hållbarhet

 

Leave a Comment

0
Share This