fbpx

Om oss

Vårt syfte

Bidra till att människor känner att de kan bidra med sin fulla potential och känner meningsfullhet på jobbet

Vår mission

Utveckla progressiva och syftesdrivna organisationer med fokus på hållbar lönsamhet och med människan i centrum.

Vår vision

Att majoriteten av företag arbetar utifrån sitt syfte för att skapa en bättre värld och fokuserar på att alla intressenter ska vilja bidra tillsammans med glädje, engagemang och hållbarhetsfokus.

Vårt förhållningssätt

Leading Business passar inte in i en låda. Vi är inte här för att göra bekväma saker och bekräfta det du redan vet. Vi utmanar och stimulerar tänkande, kännande och handlingar för lönsam, hållbar utveckling.

Vi vill utmana dig som ledare

Allt vi gör bygger på beprövade forskningsmetoder med syfte att skapa hållbar utveckling för både människor och organisationer. Detta gör vi genom ett nätverk av andra konsulter, specialiserade inom ledarskap, organisation och innovation, alla med mer än 10 års erfarenhet och en djup förståelse för människors beteende.

Det är bara de mest medvetna och modigaste människorna och organisationerna som genomgår våra transformationsresor. För om du som ledare, antingen av dig själv eller andra, inte vågar utmanas så kommer detta med stor sannolikt bara att bli förvirrande och frustrerande. DÃärför är vi mycket selektiva och väljer våra uppdrag noggrant.

Teal for Teal

Vi startade upp den svenska delen av det internationella nätverket Teal for Teal International. Teal är en benämning som används i Frederic Laloux bok "Reinventing Organizations" och hänvisar till en ny fas i utvecklingen av mänskligt medvetande och motsvarande organisationsmodell. Vårt syfte är att inspirera och driva på utvecklingen kring nya sätt att leda och organisera verksamheter som mer möter de krav och behov nutidens människor ställer på arbete och utveckling.

Du kan gå med i vår Linkedin grupp här: https://www.linkedin.com/groups/8449527/

Teal for Teal

Vi startade upp den svenska delen av det internationella nätverket Teal for Teal International. Teal är en benämning som används i Frederic Laloux bok "Reinventing Organizations" och hänvisar till en ny fas i utvecklingen av mänskligt medvetande och motsvarande organisationsmodell. Vårt syfte är att inspirera och driva på utvecklingen kring nya sätt att leda och organisera verksamheter som mer möter de krav och behov nutidens människor ställer på arbete och utveckling.

Du kan gå med i vår Linkedin grupp här: https://www.linkedin.com/groups/8449527/

Detta är viktigt för oss

Tillsammans 

För oss innebär tillsammans ett ständigt pågående samarbete. Det vi gör tillsammans med våra uppdragsgivare är alltid ett lagarbete.

Lyhördhet

Lyhördhet betyder för oss en öppenhet och en nyfikenhet, att vi har en vilja att förstå kundens behov.

Utmanande 

Utmanande speglar vår passion och drivkraft för att göra skillnad ute hos våra kunder. Det kanske inte alltid är bekvämt att få höra sanningen, men vi tror inte att du anlitar oss för att vi ska bekräfta det du redan vet.

Helene Ählberg, Grundare LeadingBusiness


Tillsammans 

För oss innebär tillsammans ett ständigt pågående samarbete. Det vi gör tillsammans med våra uppdragsgivare är alltid ett lagarbete.

Lyhördhet

Lyhördhet betyder för oss en öppenhet och en nyfikenhet, att vi har en vilja att förstå kundens behov.

Utmanande 

Utmanande speglar vår passion och drivkraft för att göra skillnad ute hos våra kunder. Det kanske inte alltid är bekvämt att få höra det obekväma, men vi tror inte att du anlitar oss för att vi ska bekräfta det du redan vet.

Helene Ählberg, Grundare LeadingBusiness

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}