Vårt syfte

Bidra till att människor känner att de kan bidra med sin fulla potential och känner meningsfullhet på jobbet

Vår mission

Utveckla progressiva och syftesdrivna organisationer med fokus på hållbar lönsamhet och med människan i centrum.

Vår vision

Att majoriteten av företag arbetar utifrån sitt syfte för att skapa en bättre värld och fokuserar på att alla intressenter ska vilja bidra tillsammans med glädje, engagemang och hålbarhetsfokus.

Vårt förhållningssätt

Leading Business passar inte in i en låda. Vi är inte här för att göra ”bekväma” saker och bekräfta det du redan vet. Vi utmanar och stimulerar tänkande, kännande och handlingar för lönsam, hållbar utveckling.

Vi vill utmana dig som ledare

Allt vi gör bygger på beprövade forskningsmetoder med syfte att skapa hållbar utveckling för både människor och organisationer. Detta gör vi genom ett nätverk av andra konsulter, specialiserade inom ledarskap, organisation och innovation, alla med mer än 10 års erfarenhet och en djup förståelse för människors beteende.

Det är bara de mest medvetna och modigaste människorna och organisationerna som genomgår våra transformationsresor. För om du som ledare – antingen av dig själv eller andra – inte vågar utmanas så kommer detta med stor sannolikt bara att bli förvirrande och frustrerande. Därför är vi mycket selektiva och väljer våra uppdrag noggrant.

Teal for Teal

Vi startade upp den svenska delen av det internationella nätverket Teal for Teal International. Teal är en benämning som används i Frederic Laloux bok ”Reinventing Organizations” och hänvisar till en ny fas i utvecklingen av mänskligt medvetande och motsvarande organisationsmodell. Vårt syfte är att inspirera och driva på utvecklingen kring nya sätt att leda och organisera verksamheter som mer möter de krav och behov nutidens människor ställer på arbete och utveckling.

Du kan gå med i vår Linkedin grupp här: https://www.linkedin.com/groups/8449527/

Teal for Teal

Vi startade upp den svenska delen av det internationella nätverket Teal for Teal International. Teal är en benämning som används i Frederic Laloux bok ”Reinventing Organizations” och hänvisar till en ny fas i utvecklingen av mänskligt medvetande och motsvarande organisationsmodell. Vårt syfte är att inspirera och driva på utvecklingen kring nya sätt att leda och organisera verksamheter som mer möter de krav och behov nutidens människor ställer på arbete och utveckling.

Du kan gå med i vår Linkedin grupp här: https://www.linkedin.com/groups/8449527/

Detta är viktigt för oss

Tillsammans 

För oss innebär tillsammans ett ständigt pågående samarbete. Det vi gör tillsammans med våra uppdragsgivare är alltid ett lagarbete.

Lyhördhet

Lyhördhet betyder för oss en öppenhet och en nyfikenhet, att vi har en vilja att förstå kundens behov.

Utmanande 

Utmanande speglar vår passion och drivkraft för att göra skillnad ute hos våra kunder. Det kanske inte alltid är bekvämt att få höra sanningen, men vi tror inte att du anlitar oss för att vi ska bekräfta det du redan vet.

Helene Ählberg, Grundare LeadingBusiness

Tillsammans 

För oss innebär tillsammans ett ständigt pågående samarbete. Det vi gör tillsammans med våra uppdragsgivare är alltid ett lagarbete.

Lyhördhet

Lyhördhet betyder för oss en öppenhet och en nyfikenhet, att vi har en vilja att förstå kundens behov.

Utmanande 

Utmanande speglar vår passion och drivkraft för att göra skillnad ute hos våra kunder. Det kanske inte alltid är bekvämt att få höra sanningen, men vi tror inte att du anlitar oss för att vi ska bekräfta det du redan vet.

Helene Ählberg, Grundare LeadingBusiness

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 

Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert syfte och vision


06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet