Mitt förhållningssätt

Jag vill utmana dig som ledare

Leading Business passar inte in i en låda. Jag är inte här för att göra ”bekväma” saker och bekräfta det du redan vet. Jag utmanar och stimulerar tänkande, kännande och handlingar för lönsam, hållbar utveckling.

Allt jag gör bygger på beprövade forskningsmetoder med syfte att skapa hållbar utveckling för både människor och organisationer. Detta gör jag genom ett nätverk av andra konsulter, specialiserade inom ledarskap, organisation och innovation, alla med mer än 10 års erfarenhet och en djup förståelse för människors beteende.

Det är bara de mest medvetna och modigaste människorna och organisationerna som genomgår våra transformationsresor. För om du som ledare – antingen av dig själv eller andra – inte vågar utmanas så kommer detta med stor sannolikt bara att bli förvirrande och frustrerande. Därför är jag mycket selektiv och väljer mina uppdrag noggrannt.

Jag startade upp den svenska delen av det internationella nätverket Teal for Teal International. Teal är en benämning som används i Frederic Laloux bok ”Reinventing Organizations” och hänvisar till en ny fas i utvecklingen av mänskligt medvetande och motsvarande organisationsmodell. Vårt syfte är att inspirera och driva på utvecklingen kring nya sätt att leda och organisera verksamheter som mer möter de krav och behov nutidens människor ställer på arbete och utveckling.

Du kan gå med i vår Linkedin grupp här: https://www.linkedin.com/groups/8449527/

 

Jag vill veta mer!

Mitt förhållningssätt

Tillsammans – För mig innebär tillsammans ett ständigt pågående samarbete. Det jag gör tillsammans med mina uppdragsgivare är alltid ett lagarbete.

Lyhördhet – Lyhördhet betyder för mig en öppenhet och en nyfikenhet, att jag har en vilja att förstå kundens behov.

Utmanande – Utmanande speglar min passion och drivkraft för att göra skillnad ute hos mina kunder. Det kanske inte alltid är bekvämt att få höra sanningen, men jag tror inte att du anlitar mig för att jag ska bekräfta det du redan vet.

 

 

Facilitering av strategiskt samverkansmöte

Helene var mycket professionell och hade ett bra upplägg för våra två samverkansdagar. Det resulterade i att gruppen kom närmare varandra och skapade en gemensam målbild för vårt arbete framåt. Trots att tiden mellan min första kontakt och samverkansdag så var hon väl förberedd och förstod vad jag behövde. Tack!

Vicky Lau
Projektchef, Locum AB

Ledarskapscoaching

Jag har haft förmånen att regelbundet träffa Helene för ledarskapscoachning i lite drygt 1 1/2 år i mitt arbete som verksamhetschef. Hon har coachat mig igenom organisationsförändringar, svåra beslut o div utmaningar i mitt arbete vilket har påverkat både verksamheten o mig positivt. Det har varit många utmanande o insiktsfulla samtal blandat med olika övningar som tex reflektionsövningar, hemläxor, meditation m.m.

Helene är positiv, empatisk o inspirerande i sin roll som coach o det är lätt att prata med henne o skapa en relation. Hon utmanar en i sitt ledarskap på ett konstruktivt o professionellt sätt och har hjälpt mig att utvecklas mycket i mitt ledarskap.

Jag kan varmt rekommendera Helene som ledarskapscoach!

Annika Hagman
Verksamhetschef, Medicinsk apparatur i hemmet

Syftesdrivna organisationer – föreläsning hos Norrsken

Helene höll en uppskattad lunchföreläsning hos om syftesdrivna organisationer. Många deltagare stannade kvar efteråt och ställde frågor och var nyfikna. Superstort tack till Helene som ville komma och dela med sig av sin kunskap och inspirera våra medlemmar.

Oskar Malm WIklund

Föreläsning om syftesdrivna organisationer för Visolits ledningsgrupp

Helene höll i februari 2020 en mycket uppskattad inspirationsföreläsning för Visolits ledningsgrupp och HR-team. På ett inspirerande och pedagogiskt sätt berättade Helene om värdet av att bygga en purpose driven organisation och vilka ingredienser och förutsättningar som måste finnas och utvecklas. Det blev många intressanta diskussioner och findings som definitivt gav ett stort avtryck för hur Visolit framöver kommer utvecklas! Tack Helene!

Jenny Nilzén
HR-chef, Visolit

Genomlysning och förändring av vår organisation

Jag kan med glädje rekommendera Helene som processkonsult. Hon har en utmärkt förmåga att på ett rakt och tydligt sätt paketera och kommunicera sina insiktsfulla analyser. Vi har haft stor nytta av Helene´s kapacitet under ett flertal projekt inom Parks and Resorts koncernen.

Jan Roy
Tidigare koncernchef Parks & Resorts, numera styrelseordförande Kairos Future

Inspirerande föreläsning om det inre ledarskapet

Heléne höll en väldigt inspirerande föreläsning om det inre ledarskapet för Nacka Värmdö Frukostakademi. Med engagemang, värme och stor kunskap inom området förmedlade hon budskapet om hur viktigt ledarskapet är för att skapa hållbara organisationer som är rustade för att möta framtidens utmaningar.

Claes Hydén
Ansvarig Nacka Värmdö Frukostakademi

Optimal blandning av lyhördhet, empati, objektivitet och målinriktning…

Helene Ählberg har arbetat måldrivet och konsekvent med en utvecklingsplan som innefattade träffar med hela enheten; intervjuer med ett urval av medarbetare; samt några coaching tillfälle med undertecknad enhetschef.

Min bedömning av Helenes arbete är genomgående positiv. Specifikt, uppmärksammade jag följande:

  1. En arbetsplan lades fram tidigt i processen och förankrades med undertecknad
  2. Arbetet var välstrukturerat med en synlig röd tråd
  3. Problemidentifiering följdes alltid av förslag till lösning
  4. Punktlig återkoppling och dokumentation

Jag uppskattade Helene Ählberg också som person. Hon visade en för mig optimal blandning av lyhördhet, empati, objektivitet och målinriktning. I våra träffar kände jag mig alltid förstådd och sedd som chef och som människa. Viktigast av allt, har arbetet som genomfördes under året lett till förbättrat arbetsklimat i enheten samt visat vägen för ytterligare satsningar.

Maria Rosaria Galanti
Enhetschef Hälsofrämjande Levnadsvanor, Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin
0
Share This