Kan vi skapa organisationer som drivs utifrån ett tydligt syfte så kan vi också attrahera duktiga människor som kan känna att deras syfte länkar i organisationens syfte och då kan bidra med sin fulla potential. Vilken kraft kan vi inte uppnå då!

- Helene Ählberg

Om Helene Ählberg

Min passion är att hjälpa individer och grupper att nå sin fulla potential genom att utveckla sin förmåga till samarbete, nya arbetssätt och organisationsformer. Jag är övertygad om att vi, genom att hitta vårt eget syfte, purpose, kan hitta vår passion och känsla av meningsfullhet. Vi kan skapa hållbara och människoorienterade organisationer som genom sitt syfte gör skillnad för sig själva och för andra.

Bakgrund

Jag är civilekonom i botten och har byggt på med en utbildning till organisationskonsult och coach. Insåg att det inte var siffrorna som var det roliga på jobbet utan människorna! Nu har jag jobbat med utveckling av organisationer, grupper och ledare i snart 20 år och det är lika roligt fortfarande.

Även om jobbet är roligt så är det också tufft att vara företagare. Sommaren 2016 tog en ände med förskräckelse då jag sprang rakt in i den berömda väggen. Det tog mig över ett år att komma tillbaka till något slags normalläge men jag visste fortfarande inte var min process skulle ta vägen. Under vägen så har jag jobbat mycket med personlig utveckling, bland annat med en intuitiv coach, meditation och yoga t ex.

Under sessionerna hos min coach så fick jag också många djupa andliga upplevelser som var helt nya för mig och till en början hade jag väldigt svårt att ta till mig dessa. Jag ville förkasta dem direkt eftersom jag inte var religiös. Men, det var så stark och kraftfulla upplevelser att det inte gick att värja sig. Här någonstans kom mitt aha-ögonblick, det finns faktiskt något mycket starkt inom mig som jag bör lyssna mer till. Min intuition eller min själ, vad man nu väljer att kalla det för. Dessa upplevelser gjorde att jag sakta men säkert fick mer energi, började se en ljusning i den mörka tunnel som jag befann mig i även om jag inte visste vad jag var på väg emot på min resa. Någonstans har jag ändå haft en tillit och förtröstan till att jag kommer att få den hjälp jag behöver Ibland ska jag ärligt erkänna sviktar tilliten när jag har tyckt att det går för långsamt och jag inte har vetat vad nästa steg ska vara.

I detta arbete så har mitt eget syfte blivit en viktig del för mig att fokusera på. Hur kan jag skapa meningsfullhet i det jag gör och vad är det jag ska bidra med för att på något sätt göra denna värld till en bättre värld att leva i?

Det är också därför som jag vill hjälpa andra att hitta sitt syfte och att hjälpa företag arbeta syftesdrivet. Det finns en sådan enorm kraft och potential i detta som vi inte får missa!

Efter att ha  sett så många organisationer där människor inte mår bra, inte får utvecklas eller påverka i den grad som de skulle kunna göra, så är min övertygelse att vi måste leda annorlunda!

Kan vi skapa organisationer som drivs utifrån ett tydligt syfte så kan vi också attrahera duktiga människor som kan känna att deras syfte länkar i organisationens syfte och då kan bidra med sin fulla potential. Vilken kraft kan vi inte uppnå då!


Här kan du lyssna på några intervjuer som gjorts med mig:

 Radio Sigtuna i programmet Av Egen Kraft med programledaren Luis Palma Aguirre

Tealpodden Introduktion till TEAL

Tealpodden Självstyre, helhet och högre syfte 

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 

Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert syfte och vision


06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet