Framtidens organisationer

Är din organisation rustad för framtidens krav?

Många upplever att vi har kommit till vägs ände med hur vi organiserar och leder organisationer. Digitalisering, förändringstakt, arbetsmiljö. Alla ställer nya krav på organisation, ledarskap och medarbetarskap.

Oavsett om man befinner sig i de lägre hierarkierna eller är satt att leda organisationen vittnar statistiken om en växande frustration, otillfredsställelse och en känsla av meningslöshet. Med Sveriges skenande sjuktal, främst i form av psykisk ohälsa, borde vi kanske försöka se organisationer på ett helt annat sätt än vi gör idag.

Går det att skapa ett kraftfullare, mänskligare och mer meningsfullt sätt att organisera oss? Kan vi hitta helt nya sätt att samarbeta? Vi är helt övertygade om detta! Därför driver vi ett nätverk för att inspirera till nya sätt att leda och organisera framtidens organisationer, Teal for Teal Sweden.

Vi brinner för att hjälpa våra kunder att forma och utveckla effektiva organisationer och mer människoorienterade arbetsplatser. Ett första steg kan vara att tillsammans definiera organisationens syfte så att ni kan rikta er energi åt samma håll. Ett tydligt gemensamt syfte är också något som skapar motivation på arbetet.

Simon Sinek är en person som trycker mycket på vikten av ett gemensamt syfte. Här kan ni titta på en introduktionsvideo med honom.

Har ni en tydlig och gemensam bild av läget i er organisation?

Vi vågar utmana er genom att säga att det har ni troligtvis inte! Efter att ha genomfört ett
antal organisationsanalyser i företag och organisationer så vågar vi säga att ledningen sällan har en gemensam helhetsbild. Detta medför att beslut oftast grundas på antaganden och fragmentariska hypoteser och inte på fakta!

Jag vill veta mer!

Genom att göra en organisationsanalys tar ni ett helhetsgrepp och skapar en gemensam referensram. Denna ligger sedan som grund för er vidare utveckling.

Uppnådda effekter:

En förankrad bild av nuläget som ger en gemensam plattform för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Företagsledningen får också en konkret handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Processen i sig bidrar till att undanröja otydliga, upplevda, odefinierade hinder i kommunikationen. När vi väl har fått upp de viktiga frågorna på bordet så kan vi tillsammans lösa de utmaningar och problem som kan finnas i organisationen.

Resultat:

  • Möjliggör en tydligare kommunikation och en konstruktiv problemlösning
  • Bättre förutsättningar för effektivt samarbete och beslutsfattande
  • Ökad tydlighet i hur roller, ansvar och mandat eventuellt behöver förändras

 

Jag vill veta mer!

Här kan du ladda ner konceptblad för Organisationsanalys: konceptblad-organisationsanalys

0
Share This