fbpx

Del 2. Samtal pågår.

Igår vid höstens första frukostseminarium fortsatte vi vårt samtal med Jesper Ek, VD på Roche Diabetes Care, kring att leda människor genom förändring. Hur man gör. Var man börjar.  Vad det innebär att vara ledare, att ta ett ledarskap. Att leda utifrån mening.

Vi träffades för en diskussion kring tesen att det är resultat som räknas, men ingenting kan börja med resultatet utan att resultatet är en konsekvens av att börja med människorna. Och att börja med människorna kräver mod. På många sätt. Kanske främst med modet att låta bli att prata resultat och att låta förändring ta tid.

Det gjorde Jesper när han i april 2012 tog över en organisation utan motivation och med stora problem. Fyra månader utan att prata resultat var villkoret han hade satt. Jesper tog oss med på sin resa om vad ett modigt ledarskap i samspel med ett aktivt medarbetarskap kan göra för att förändra, få en organisation att nå sin vision och sina mål. Och hans erfarenhet visar oss andra att det går att göra detta, göra skillnad, åstadkomma förändring även inom en stor, internationell organisation som Roche.

Vad betyder då att leda utifrån mening? Det är slående hur ofta företag glömmer sin mening, sitt syfte, längs vägen och i allt större utsträckning agerar för att uppnå kortsiktiga resultat. Inte vilket syfte företaget vill uppnå. En vision med orden "vi ska vara marknadsledande" är en vision som beskriver företagets position, inte det värde som företaget vill generera för sina kunder eller medarbetare. Så var det även i Jespers organisation. Kanske ledarskapets allra viktigaste uppgift är att återföra människorna till meningen, till varför, för vilket syfte finns vi?

Hans team låg i absoluta botten bland alla Roche:s 90 000 medarbetare runtom i världen. Jesper var övertygad om att han måste vända genom att börja med människorna i sitt team för att skapa engagemanget.

Men han börjar med grunden. Huset vilar på förtroende. Ett ömsesidigt förhållningssätt mellan medarbetare, mellan ledare och medarbetare. Jesper ser samtliga medarbetare som en stor familj. Sedan det oundvikliga "varför". För Roche Diabetes Care tog det 1,5 dag att komma fram till "varför finns vi?" Rädslor behöver bemötas för att inte begränsa organisationens utveckling. Att ha kul är också betydelsefullt med den viktiga distinktionen mellan att ha kul  jobbet och att ha kul i jobbet. Båda är viktiga, men Jesper hävdar att det är förmågan att ha kul i jobbet som skapar vårt verkliga engagemang. Sist kommer kreativitet på ena sidan och fokus på den andra. De båda utgör sidorna av taket.

Han är övertygad om att huset gäller i alla typer av organisationer. Oavsett storlek. Oavsett verksamhet. Inom Roche har ledningen börjat lyssna på hur Jesper och hans team gjorde för att vända utvecklingen, hur de nu visar ökad försäljning och lönsamhet liksom större engagemang och delaktighet bland medarbetarna.

I Jespers hus börjar allting med människorna.

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}