fbpx

Organisera er som ett laboratorium och inte som fabriker för att hantera konstant förändring!

Vårt traditionella sätt att strukturera våra företag med processer, linjärt tänkande och styrande fungerar inte längre i en värld där förändring är konstant och ständigt pågående. Vi måste våga testa nya grepp, lära oss av både det som går bra och det som går mindre bra och vara mer flexibla och agila. Lite som de gör i laboratorier!

http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2015/10/30/how-can-organizations-adapt-to-a-rapidly-changing-world/?utm_source=followingweekly&utm_medium=email&utm_campaign=20151102

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}