fbpx

För första gången har Business Roundtable i USA uppdaterat sina principer för vad ett företags roll i samhället innebär.  Skillnaden nu är att de anser att företagen ska både skapa bra arbetstillfällen, en stark och hållbar ekonomi, innovation, en sund miljö och ekonomiska möjligheter för alla, inte enbart avkastning för aktieägarna.

Business Roundtable är en sammanslutning av verkställande direktörer för USA:s ledande företag.

De verkar för att främja en blomstrande amerikansk ekonomi och skapa utökade möjligheter för alla amerikaner genom sund offentlig politik. Sedan 1978 har Business Roundtable regelbundet utfärdat principer för bolagsstyrning.

Fokus har tidigare legat på att generera avkastning till ägarna men nu har något hänt! 181 CEOs har skrivit under dessa principer och kommer att verka utifrån dessa.

De nya principerna har nu fokus på att skapa långsiktigt hållbara företag med ett tydligt syfte:

"Medan vart och ett av våra enskilda företag tjänar sitt eget företagssyfte delar vi ett grundläggande engagemang för alla våra intressenter. Vi förbinder oss att:

  • Leverera värde till våra kunder
  • Investera i våra medarbetare
  • Att hantera våra leverantörer rättvist och etiskt
  • Stödja de samhällen där vi arbetar
  • Generera långsiktigt värde för aktieägarna"

"Precis som vi är fast beslutna att göra vår del som företagens vd:ar uppmanar vi andra att göra sin del också. I synnerhet uppmanar vi ledande investerare att stödja företag som bygger långsiktigt värde genom att investera i sina anställda och samhällen."

Något är på väg att hända i det amerikanska näringslivet men hur ser det ut här i Sverige?

Skulle detta kunna bidra till att även våra svenska organisationer kan skapa tillväxt och lönsamhet men utifrån ett hållbarhetsperspektiv?!

Ett organisatoriskt syfte är fundamentalt för att kunna skapa denna typ av organisationer säger jag. Du som chef och ledare behöver arbeta med att formulera ert syfte. Varför ni finns till och vad är det ni ska bidra med för att skapa meningsfullhet och hållbarhet.

https://opportunity.businessroundtable.org/ourcommitment/

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}