Hur mår din organisation?

Organisationsanalys

Många gånger saknar ledningen en gemensam helhetsbild av tillståndet i organisationen. Utan en gemensam bild ökar risken för att affärsmässiga och strategiska beslut fattas utifrån antaganden eller hypoteser snarare än fakta.

Vi bistår med en organisationsanalys som behövs för att ni ska kunna skapa en gemensam referensram som sedan ligger till grund för beslut och utveckling av verksamheten.

I processen arbetar vi fram rekommendationer och lägger en handlingsplan för hur ni tar organisationen från dagens läge till önskat läge. Utifrån organisationsanalys och handlingsplan kan vi även genomföra insatser kring till exempel organisationsförändring, kommunikationsarbete, utveckling av ledningsgruppen och värdegrundsarbete.

 

Jag vill veta mer!
Share This