Skapa en agil organisation

Organisationsutveckling

Genom till exempel en organisationsanalys har vi klarlagt vad i den nuvarande organisationen som fungerar väl och vad som behöver utvecklas. Nästa steg är att skapa en organisation som är rustad att möta och hantera de utmaningar som verksamheten står inför.

Vi kartlägger viktiga processer, krav, behov och förväntningar hos olika intressenter, roller och ansvar för att beskriva vilken organisation och vilka förmågor som behövs, och hur vi tar oss dit.
Därefter följer arbetet med att implementera förändringarna i organisationen – att få rätt människor på rätt plats och att ta till vara kompetens och förmåga, och skapa motivation.

Efter 3-4 månader gör vi en uppföljning av hur den nya organisationen fungerar och finjusterar där det behövs för att skapa en så bra struktur som möjligt.

Share This