Reinventing organizations

Teal for Teal

Många upplever att vi har kommit till vägs ände med hur vi organiserar och leder organisationer. Oavsett om man befinner sig i de lägre hierarkierna eller är satt att leda organisationen vittnar statistiken om en växande frustration, otillfredsställelse och en känsla av meningslöshet. Med Sveriges skenande sjuktal, främst i form av psykisk ohälsa, borde vi kanske försöka se organisationer på ett helt annat sätt än vi gör idag.

Reinventing organizations

Utifrån ett innovationsperspektiv behöver vi också fundera över om de organisationsstrukturer vi verkar i idag bidrar till mer innovationskraft. Kan det vara så att de traditionella strukturerna snarare begränsar innovationstakten och hur ska vi hantera det i så fall?

Går det att skapa ett kraftfullare, mänskligare och mer meningsfullt sätt att organisera oss? Kan vi hitta helt nya sätt att samarbeta?

Vi och många med oss tror det och vi inspireras mycket av Fredric Laloux´s bok Reinventing Organizations. Leading Business har fått förmånen att bli representanter här i Sverige för det globala nätverket Teal for Teal.

Teal är en symbol som används i Laloux´s bok och refererar till ett nytt skede I utvecklingen av den mänskliga medvetenheten och I förlängingen även till en ny organisationsmodell.

Teal-organisationer karaktäriseras av tre egenskaper:

  1. Självstyre
  2. Ett högre syfte
  3. Helhet

Är du intresserad av:

  • Inspirationsföreläsning
  • Workshop kring framtidens sätt att leda organisationer
  • Utveckla ert syfte
  • Få löpande stöd i er Teal-transformation
  • Utveckla självstyrande grupper
  • etc.

Ta kontakt med Heléne Ählberg, 070-689 02 02 så kan vi boka ett förutsättningslöst möte och diskutera vidare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, här till höger,  så får du lära dig mer om vad som kännetecknar organisationer som drivs utifrån Teal-perspektivet.

Här kan du titta på en video där Fredric Laloux själv berättar om sin bok och hans tankar kring ämnet.

Du är även varmt välkommen att delta i vår grupp på Linkedin som handlar om Teal-organisationer. Den hittar du här: https://www.linkedin.com/groups/8449527

Det händer väldigt mycket inom detta område och vår förhoppning är att vi ska kunna tillföra nya perspektiv till organisationsutveckling.

Konceptblad Teal for Teal - självstyrande grupper

Hur kan vi hitta nya sätt att strukturera våra företag i termer av samarbete, roller och ansvar, strukturer; att hitta former för att skapa tillit och ändå ha fokus på effektivitet och produktivitet?

Share This