fbpx

Tre signifikativa perspektiv för den syftesdrivna organisationen, del 1: Evolutionärt syfte.

I några artiklar framöver tänker Heléne Ählberg fördjupa sig i de tre perspektiven som är kännetecknande för Teal-organisationer. De tre perspektiven är evolutionärt syfte, självstyre och helhet. För att på djupet förstå vad Teal handlar om så dyker vi ner och utforskar perspektiven tillsammans. Häng med - nu tar vi ett grepp om syfte, eller evolutionärt syfte som Frederic Laloux beskriver det som!

Engelskan har ett bättre ord för syfte, purpose, som jag upplever omfattar mer än vad det svenska ordet står för. Det kan låta lite torftigt med svenskans syfte kan jag tycka. Jag börjar med att försöka reda ut begreppen lite. Ett syfte i denna kontext är något som en individ, team eller organisation utmärks av, dess existensberättigande.

Individers syfte

Om vi börjar med en individs syfte så beskrivs det ofta som att syftet är något medfött och som aktiveras av oss någon gång under livet, eller ibland inte alls. Det är inte "uträknat", skapat, valt eller beslutat (även om vi, när vi väl upptäckt det, kan välja att leva utifrån det eller inte). Dess ursprung kommer från den innersta kärnan av en individ.

Ur ett funktionellt perspektiv bör ett syfte pÃ¥verka, rikta och uppfylla vÃ¥ra liv. Syftet avslöjar teman i ens liv, konturerna av ens förmÃ¥gor, vision för världen, uppdrag och värderingar. När man väl blir medveten om sitt syfte, kan man välja att följa och utveckla sina beteenden, viktiga relationer, hälsa och karriär att matcha sitt syfte. Syftet är som en GPS som styr viktiga livsbeslut, till exempel vem man ska samarbeta med, vad man ska arbeta med samt var och hur man ska leva. 

Syftet uppfyller oss, eftersom det är den djupaste känslan av oss själva, oavsett om det är i rörelse eller i vila. Det ger oss kraft och mening i våra liv. Ofta handlar förverkligandet av vårt syfte till att göra skillnad utöver egenintresset, till exempel genom service, kreativitet och ledarskap.

Ur ett utvecklingsperspektiv är syftet evolutionärt till sin natur. Även om delar av vårt syfte alltid har funnits inuti var och en av oss, kan andra delar utvecklas med tiden genom sår och trauman i vår ungdom och genom medveten utveckling senare i livet. Det finns nya skikt och fördjupningar att utforska och nya dimensioner som avslöjas för oss över tid och när vi är mogna för det. Vi kan likna det vid att vårt förhållande till vårt syfte ständigt utvecklas och avslöjar sig. Arbetet med att avslöja och förkroppsliga vårt syfte accelererar ofta vår tillväxt och utveckling som person.

Tittar vi pÃ¥ syfte ur ett globalt och mänskligt perspektiv sÃ¥ skulle vi kunna tänka att kärnan i praktiskt taget alla problem pÃ¥ planeten är en frÃ¥nkoppling frÃ¥n syftet. VÃ¥r oförmÃ¥ga att vara i vÃ¥r djupaste identitet, vilket resulterar i att vi inte kan se och värdera den djupaste identiteten hos varje människa. Därför skulle en förflyttning till att bli mer syftesdrivna kunna vara en av de viktigaste frÃ¥gorna som vÃ¥r art stÃ¥r inför.

Organisationens syfte

I organisationsvärlden är vi inte sÃ¥ vana vid att prata om syfte, förutom kanske i den ideella sektorn. Inom näringslivet sÃ¥ skulle jag säga att vi är mer vana att prata om affärsidé, vision och kanske mission. Vi kan dock se att syftet tar mer och mer plats i dessa sammanhang, och blir snarare en fördjupning och utveckling av affärsidén. 

Jag brukar definiera en organisations syfte som att det handlar om en organisations existensberättigande, varför den finns till. Vi kan ocksÃ¥ beskriva det som ”vad världen förlorar om företaget skulle försvinna”. Syftet gÃ¥r mycket djupare än en affärsidé, det är organisationens DNA. Det handlar inte om nÃ¥gra fina ord, floskler, pÃ¥ en powerpoint-presentation, intranät eller i en reklamkampanj. 

Vad innebär ett evolutionärt syfte?

När vi nu definierat vad syfte innebär kan vi titta på ett av de perspektiv som är kännetecknande för teal-organisationer, det evolutionära syftet.

Frederic Laloux beskriver syftet som evolutionärt i sin bok Reinventing Organizations. Med det menar han att vi behöver se organisationen som en levande enhet med sin egen energi och riktning. Det innebär ocksÃ¥ att vi inte kan kontrollera och förutspÃ¥ framtiden utan att vi konstant behöver lyssna in och svara upp till organisationens syfte. Syftet är i ständig förändring. Min erfarenhet är att vi, för att kunna skapa en riktning, mÃ¥ste sätta ner foten ibland och säga ”nu har vi detta syfte” för att sedan kontinuerligt Ã¥terbesöka syftet och revidera det om det behövs. Annars finns det en risk att syftet blir för flyktigt och svÃ¥rt att greppa om. 

Syftet har en kraft att kunna transformera en organisation, att positivt pÃ¥verka alla medarbetare, kunder och övriga intressenter. Det handlar ocksÃ¥ om vilken pÃ¥verkan organisationen vill göra pÃ¥ vÃ¥rt samhälle, för vÃ¥r miljö eller vÃ¥r planet. Det evolutionära syftet har en sÃ¥ stor potential att skapa engagemang hos vÃ¥ra medarbetare och starkare lojalitet och relation till vÃ¥ra kunder att det inte borde finnas nÃ¥gon ledningsgrupp eller styrelse som skulle vilja negligera att aktivera sitt syfte. 

Om vi har ett aktiverat och implementerat syfte i vÃ¥r organisation sÃ¥ pÃ¥verkar det allt vi gör, vÃ¥r tjänste-/produktutveckling, vilka kunder och leverantörer vi väljer att arbeta med, vilken typ av medarbetare vi vill rekrytera etc. Det kommer ocksÃ¥ att innebära att vi kanske mÃ¥ste fatta en del jobbiga och obekväma beslut för att leva i enlighet med vÃ¥rt syfte. Vi kanske behöver sluta med en del av de tjänster som vi erbjuder till vÃ¥ra kunder för att de inte är i linje med vÃ¥rt syfte. Det är jobbigt kortsiktigt, men lÃ¥ngsiktigt skapar det en positiv utväxling. 

Syftet ger oss en tydlig riktning och ett fokus på ett sätt som man kanske vanligtvis inte har. Det hjälper oss också att fatta beslut på ett enklare sätt för att det är tydligt för alla i verksamheten i vilken riktning vi ska.

Magi inträder med syftet

Tänk dig när en organisations syfte harmonierar med medarbetarnas syften. Det kanske inte är fullständig överlappning men till största delen så möter de varandra. Det är då magin inträder! När jag som medarbetare känner att det jag bidrar med på jobbet är i enlighet med mitt syfte skapar det en känsla av meningsfullhet för mig. Att jag lever mitt eget syfte och även bidrar till att göra världen bättre på något sätt. WOW! Vilken kraft och engagemang som skapas då! Det är då vi på riktigt kan skapa arbetsmiljöer där vi alla trivs, vi känner att vi bidrar och utvecklas som hela människor, vi är inte bara en pinne i statistiken.

I USA finns det forskning som visar pÃ¥ att arbetsgivare i framtiden kommer att behöva möta upp sina anställda vad gäller deras personliga utveckling i nyare former. Det kommer inte bara att handla om den traditionella kompetensutvecklingen som man som arbetsgivare är van att hantera utan nu handlar det mer om att kunna möta upp var och en av medarbetarnas vilja till och behov av självförverkligande. Här ser jag en tydlig koppling till medarbetarnas syfte som arbetsgivarna skulle kunna bidra till att utveckla. Att hjälpa dem att identifiera och aktivera sitt syfte, och genom det ocksÃ¥ kunna bidra med alla sina förmÃ¥gor och ett helt annat engagemang pÃ¥ jobbet. Men det kommer att krävas ett helt annat synsätt kanske framför allt frÃ¥n HR men ocksÃ¥ ledning, för att detta ska komma till stÃ¥nd. 

Om företag vill vara en attraktiv arbetsgivare för unga människor i framtiden sÃ¥ är detta frÃ¥gor som behöver lyftas upp pÃ¥ agendan i ledningsgrupperna. De yngre generationerna har mycket av dessa värderingar och synsätt i sin DNA och kommer att ställa krav pÃ¥ att företag kan berätta om sitt syfte och hur man agerar utifrÃ¥n det. Om företagen inte kan besvara det pÃ¥ ett bra sätt sÃ¥ finns det en risk att en arbetssökande väljer bort det företaget framför ett liknande företag som faktiskt kan svara pÃ¥ den frÃ¥gan. Vi är inte där riktigt ännu men jag kan ana att utvecklingen kommer att gÃ¥ Ã¥t detta hÃ¥ll. Jag tror att dessa frÃ¥gor kommer att vara affärskritiska i framtiden om vi som arbetsgivare vill kunna rekrytera duktiga människor till vÃ¥r organisation. 

Börja här för att jobba med det evolutionära syftet

Om jag skulle ge nÃ¥gra rÃ¥d till er som sitter i ledande ställningar i olika organisationer och företag sÃ¥ skulle det vara: 

* Lyft upp frågorna om syfte på agendan. Skapa er tid i ledningsgruppen för att reflektera och diskutera dessa frågor. Frågor ni kan ställa er är:

  • Varför gör vÃ¥r organisation det den gör?
  • Vad är vÃ¥rt existensberättigande?
  • PÃ¥ vilket sätt kan vi bidra till mer hÃ¥llbarhet och meningsfullhet i samhället?
  • Vad är det för spÃ¥r vi som företag vill lämna efter oss?

Svaren utgör grunden till just ert syfte i ert företag.

* Ta ett långsiktigt perspektiv på denna typ av arbete. Det är ingen quick fix, det handlar om ett kontinuerligt och uthålligt arbete för att skapa en syftesdriven organisation. Det behövs ett aktivt arbete med att skapa ett gemensamt syfte och hålla det levande.

* Involvera hela organisationen i detta arbete, låt det inte stanna i bara ledningsgruppen. Lyssna på medarbetarna och skapa delaktighet i processen.

Denna artikel har publicerats hos Motivation.se: Artikel hos Motivation.se

Vill du läsa mer om Teal sÃ¥ hittar du mer pÃ¥ bloggen: VÃ¥r blogg

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}