Purpose Expedition 

En organisations syfte, purpose, är så mycket mer än dess vision, affärsidé eller mission. Det är inte en trend, ett koncept eller en tagline. Purpose är den fundamentala anledningen till att organisationen existerar. Det är inte svaret på VAD ni gör, dvs. era tjänster eller produkter. Det svarar snarare på frågorna: VARFÖR är ert arbete viktigt? Hur kan ni konkret bidra till att göra skillnad i världen? Vad är ert existensberättigande?

Hur syftesdrivna är ni i dag?

Gör vårt enkla och snabba test här: Gör testet!

Organisationens purpose är inspirerande och engagerande, både för medarbetare och kunder. Det är det som gör att en duktig medarbetare vill arbeta hos er eller att en kund väljer att köpa just era produkter, de ser att ni bidrar till något större än bara att tjäna pengar och skapa vinster för ägarna. Med ett tydligt purpose kan vi skapa hållbara organisationer.

Ert purpose kommer att styra och påverka allt ni gör, på ett positivt sätt!

Jag hjälper er att definiera er organisations purpose. Tillsammans arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert purpose. Nästa steg är implementeringen av ert purpose som bidrar till tydlighet, autenticitet och att ni alla arbetar åt samma håll.

Många företag har utmaningar vad gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Global forskning visar att purpose leder till högre arbetstillfredsställelse och en bättre transformations- och innovationsförmåga. (EY; The business case for purpose)

Forskning från Harvard visar också på att purpose bidrar till högre prestation som i sin tur bidrar till bättre lönsamhet och högre aktiekurser. (Harvard; Corporate Purpose and Financial Performance, 2018)

En global undersökning av 474 högre chefer konstaterade att även om det finns nästan enhällighet  kring värdet av purpose för att höja prestationsförmågan, så är det mindre än hälften av de tillfrågade som svarade att deras företag faktiskt har skapat en stark känsla av syfte och använder det som ett sätt för att fatta beslut och stärka motivationen. Endast ett fåtal företag verkar ha förankrat sitt syfte i organisationen till en punkt där de kan skörda sin fulla potential.  (EY;  The business case for purpose)

Vågar du låta bli undrar jag?

Boka här!

 

Boka en inspirationsföreläsning eller varför inte en workshop med oss och börja er transformationsresa till ett syftesstyrt företag!

0
Share This