Live your purpose - become your potential

Purpose Explorer – coachning 

Vi står inför ett paradigmskifte vad gäller framtidens ledarskap och hur vi organiserar våra verksamheter. Ledarskapet kommer att präglas av autenticitet, att du som ledare vågar vara äkta i din ledarroll. Vad menas med det? Jo, att du vågar visa mer av dig själv, inte bara gå in i en roll som chef. Ditt professionella jag vävs ihop med ditt privata jag, vi kan vara oss själva och därigenom också bli tryggare i vår ledarroll när vi är sanna mot oss själva.

I coachningen utgår vi från ditt personliga syfte, ditt eget purpose. Att hitta sitt personliga syfte, att få en djupare förståelse för vad som gör mig lycklig och hur jag kan bli mitt bästa jag är oerhört viktigt för oss som människor.  När du har ett tydligt syfte så har du en referenspunkt för allt du gör framöver. Du kommer att kunna göra mer tydliga val för ditt företag, din karriär och ditt liv. Du kommer att kunna inspirera andra genom att vara en mer autentisk ledare.

Många av oss känner att ledarrollen är komplex, den innebär många utmaningar och är ofta väldigt ensam. För att behålla motivation och handlingskraft kan man ibland behöva en utomstående samtalspartner som kan bidra med nya perspektiv och förhållningssätt.

För att vi som ledare ska kunna skapa framtidens organisationer så behöver vi ha arbetat med oss själva på djupet. Att vi har vågat titta på vad vi har med oss i vår ryggsäck i termer av känslomässiga upplevelser. För att mogna som människa är det nödvändigt att ha bearbetat våra erfarenheter i livet och få en förståelse för hur de påverkat oss. Genom att göra detta kan vi också få en större förståelse för andra människors känslomässiga erfarenheter och därigenom kunna bli en mer äkta ledare. Vi kan aldrig föra en människa eller organisation längre än vad vi har tagit oss själva i vår personliga utveckling.

Jag arbetar intuitivt i en kombination med traditionell coachning och psykosyntesterapi.  Jag hjälper till att synliggöra hinder, och tillsammans tar vi bort det som står i vägen för att du ska kunna göra en förflyttning och få den personliga utveckling du önskar. Det innebär också att jag kommer att utmana och stimulera ditt tänkande, kännande och dina handlingar för en hållbar utveckling.

Boka här!

 

Intuitiv coaching går mycket djupare in i källan till ett problem eller en utmaning än traditionell coaching. Det gör att du inser, vem du är i din kärna som person, vilket leder dig till att upptäcka ditt syfte i livet. Ditt syfte kommer att kunna hjälpa dig hitta en ny meningsfullhet, det kommer att bli enklare för dig att veta att du är på rätt väg och skapa mer glädje för dig i livet, både professionellt och privat.

Med min tidigare erfarenhet som managementkonsult kan jag även vara bollplank för dig i olika organisatoriska utmaningar. Under coachingsprocessen så möter jag dig där du befinner dig och vi inleder alltid samtalen med att diskutera nuläget för att stämma av var du befinner dig och vad ditt behov är just vid detta samtal.

Vanligtvis så ser ett coachningsupplägg ut som följer:

  • 1–2 träffar i månaden
  • Tillgänglighet via mail eller skype däremellan
  • Processen löper under 6 månader eller mer vid behov

 

Boka här!
0
Share This